РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 I. Вітчизняні члени редколегії:

Аленін Аленін Юрій Павлович – професор кафедри кримінального процесу Національного університету "Одеська юридична академія", доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України;
Андрушко Андрушко Петро Петрович – завідувач кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, професор;
Баулін

Баулін Юрій Васильович – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України;

Берзін Берзін Павло Сергійович – професор кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, доцент (перший заступник головного редактора);
Борисов Борисов В'ячеслав Іванович – директор Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України;
Варфоломеєва Варфоломеєва Тетяна Вікторівна – ректор Академії адвокатури України, доктор юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України;
Вільгушинський Вільгушинський Михайло Йосипович – професор кафедри адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук,  заслужений юрист України;
Гловюк Гловюк Ірина Василівна – завідувач кафедри кримінального процесу Національного університету "Одеська юридична академія", доктор юридичних наук, доцент;
Городовенко Городовенко Віктор Валентинович – суддя Конституційного Суду України, доктор юридичних наук, доцент, заслужений юрист України;
Grunyk Гринюк Володимир Олексійович – доцент кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, доцент;
Грищук Грищук Віктор Климович – декан юридичного факультету Львівського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України;
Грібов912 Грібов Михайло Леонідович – професор кафедри оперативно-розшукової діяльності Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник;
Дрьомін Дрьомін Віктор Миколайович – завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного університету "Одеська юридична академія", доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України;
Дудоров Дудоров Олександр Олексійович – доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України;
Журавель Журавель Володимир Андрійович – головний вчений секретар Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України;
Зайчук Зайчук Олег Володимирович – заступник академіка-секретаря відділення теорії, історії держави та права Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України;
Капліна Капліна Оксана Володимирівна – завідувач кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України;
Ковальський Ковальський Віктор Семенович – професор кафедри теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, доцент;
Коновалова Коновалова Віолета Омелянівна – професор кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України;
Копиленко Копиленко Олександр Любимович – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України;
Костенко Костенко Олександр Миколайович – професор кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України;
Кучинська 1 Кучинська Оксана Петрівна – професор кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор;
Лобоико фото. 1

Лобойко Леонід Миколайович – суддя Верховного Суду, доктор юридичних наук, професор; 

Лукянчиков Лук'янчиков Євген Дмитрович – професор кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», доктор юридичних наук, професор;
Фото Москвич Москвич Лідія Миколаївна – завідувач кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор;
Навроцький Навроцький В'ячеслав Олександрович – професор кафедри кримінально-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України;
Нор Нор Василь Тимофійович – завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України;
Панов Панов Микола Іванович – завідувач кафедри кримінального права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки;
Погорец Погорецький Микола Анатолійович – завідувач кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України (головний редактор);
Подобнии О.О. фото Подобний Олександр Олександрович – професор кафедри криміналістики Національного університету "Одеська юридична академія", доктор юридичних наук, професор;
Попелюшко Попелюшко Василь Олександрович – директор Інституту права ім. Іоникія Малиновського Національного університету "Острозька академія", доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України;
Прилуцкии Прилуцький Сергій Валентинович – професор кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, доцент;
Притика Притика Юрій Дмитрович – професор кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України;
Sergeeva Сергєєва Діана Борисівна – доцент кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник;
Сердюк Сердюк Валентин Васильович – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України;
Старенькии Старенький Олександр Сергійович – асистент кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук (відповідальний секретар);
Сухачов Сухачов Олексій Олександрович – заступник начальника Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України - начальник управління нагляду за додержанням законів СБУ та Державною прикордонною службою України, доктор юридичних наук, заслужений юрист України;
Татаров1 Татаров Олег Юрійович – старший партнер "Правової корпорації "Татаров, Фаринник, Головко", доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України;
Тихий Тихий Володимир Павлович – директор Київського регіонального центру Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України;
Тіщенко Тіщенко Валерій Володимирович – завідувач кафедри криміналістики Національного університету "Одеська юридична академія", доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України;
Удалова Удалова Лариса Давидівна – директор Іституту післядипломної освіти Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України;
Фаринник1 Фаринник Василь Іванович – старший партнер "Правової корпорації "Татаров, Фаринник, Головко", доктор юридичних наук, заслужений юрист України;
Фесенко Фесенко Євген Володимирович – завідувач кафедри кримінального та адміністративного права Академії адвокатури України, доктор юридичних наук, професор;
Хавронюк Хавронюк Микола Іванович – професор кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор юридичних наук, професор;
Хотинська Хотинська-Нор Оксана Зіновіївна – професор кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, доцент;
Чернявськии Чернявський Сергій Сергійович – проректор з наукової роботи Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України;
Черняк Черняк Андрій Миколайович – головний науковий співробітник Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем   боротьби з організованою злочинністю при РНБО України, доктор юридичних наук;
Шепітько Шепітько Валерій Юрійович – завідувач кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки;
Шибіко Шибіко Василь Петрович – професор кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист України;
Шило.jpg Шило Ольга Георгіївна – завідувач кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України;
Шумило Шумило Микола Єгорович – професор кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України;
Яновська Яновська Олександра Григорівна – суддя Верховного Суду, професор кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор (заступник головного редактора);

 IІ. Зарубіжні члени редколегії:

Aek El Kamhavy

Алек Ель-Камхаві – директор Інституту кримінального правосуддя, професор (м. Клівленд, Огайо, Сполучені Штати Америки);

Головко Головко Леонід Віталійович – завідувач кафедри кримінального процесу, правосуддя і прокурорського нагляду юридичного факультету Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова, доктор юридичних наук, професор (м. Москва, Російська Федерація);
Когамов 3 Когамов Марат Чекишевич – директор Науково-дослідного інституту кримінально-процесуальних досліджень та протидії корупції Казахського гуманітарно-юридичного університету, доктор юридичних наук, професор (м. Астана, Республіка Казахстан);
 no foto Кшиштоф Вяк – заступник декана відділу права, права канонічного та адміністрації Люблінського Католицького університету ім. Яна Павла ІІ, доктор габілітований, професор (м. Люблин, Польша);
Monika Filipovska

Моніка Філіповська-Тутхіл – ректор Вищої Школи Права імені Хелени Ходковської, доктор юридичних наук, професор (м. Вроцлав, Польша);

Лорена Лорена Бахмайєр-Вінтер – професор кафедри кримінального права і процесу юридичного факультету університету Комплутенсе (м. Мадрид, Королівство Іспанія).