Рецензування

Порядок рецензування наукових статей, що надійшли в редакцію журналу:

 1. Рукописи наукових статей, що надійшли в редакцію, проходять обов’язкове рецензування.
 2. Головний редактор визначає відповідність рукопису статті профілю журналу.
 3. Якщо стаття не відповідає тематиці журналу, то автора повідомляють про неможливість її публікації.
 4. Технічний секретар визначає відповідність рукопису статті та вимогам до оформлення.
 5. Якщо оформлення статті не відповідає встановленим вимогам, то вона повертається на доопрацювання з правом повторної подачі.
 6. Після розгляду рукопису статті (яка відповідає тематиці журналу та оформлена згідно вимог) головний редактор направляє його на рецензування фахівцю, який здійснює дослідження за цією темою і має за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, або закордонних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або мають монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «A», «B» або «C» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE).
 7. Тип рецензування – двостороннє сліпе (анонімне). Надіслані рецензентам рукописи являються приватною власністю авторів та включають відомості, що не підлягає розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії статей, а також передавати статті на рецензування іншому спеціалісту.
 8. Термін рецензування складає не більше двох тижнів.
 9. Рецензент оцінює:
 • відповідність наповнення статті її назві;
 • повноту використання світового досвіду при обґрунтуванні проблеми, теми, предмету, основних ідей, мети і завдань дослідження;
 • наукову новизну та оригінальність результатів дослідження;
 • методологічну цінність, наявність, повноту розкриття та обґрунтованість новостворюваних підходів, методів і засобів наукових досліджень;
 • практичну цінність результатів досліджень.
 1. Всі надані до рецензування матеріали в обов'язковому порядку перевіряються щодо плагіату. 
 2. Рецензент дає висновок про можливість публікації статті:
 • рекомендується до друку;
 • рекомендується після доопрацювання - автору направляється текст рецензії із пропозицією внести необхідні зміни і доповнення в статтю або аргументовано відмовити зауваження рецензента, далі рукопис статті розглядається на предмет виконання вимог рецензента;
 • не рекомендується до друку – відмова направляється автору, до повторного розгляду стаття не подається.
 1. Рецензії, підписані рецензентом, зберігаються в редакції не менше трьох років.