ISSN 2413-5372, Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ №25381-15321 ПР від 07.01.2023 р.
Search

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ "ВІСНИК КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА"

Архів номерів

Трибуна молодого вченого

Обшук особи як засіб отримання доказів стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою

Автор: Баганець О.В.| Baganets O.V.

Рік: 2016

Прокурор як суб’єкт доказування при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження

Автор: Завтур В.А.| Zavtur V.A.

Рік: 2016

Об’єкт складу злочину, передбаченого ст. 336 Кримінального кодексу України

Автор: Заковирко А.Ю.| Zakovirko A.Yu.

Рік: 2016

Роль прокурора у забезпеченні законності використання оперативними підрозділами засобів, необхідних для проведення спеціального слідчого експерименту щодо одержання неправомірної вигоди службовою особою

Автор: Коник М.Ю.| Konick M.Yu.

Рік: 2016

Щодо визначення поняття й змісту криміналістичної характеристики масових заворушень

Автор: Кузьменко О.П.| Kyzmenko O.P.

Рік: 2016

Поняття та правова природа прокурорського нагляду

Автор: Липівський В.В.| Lypivskyi V.V.

Рік: 2016

Основні аспекти порушення прав особи під час здійснення затримання

Автор: Мельниченко А.В.| Melnichenko A.V.

Рік: 2016

Особливості прийняття кримінальних процесуальних рішень із використанням практики ЄСПЛ

Автор: Скоромний Д.А.| Skoromnyi D.A.

Рік: 2016

Розвиток принципу незалежності прокуратури у національному законодавстві в контексті незалежності Генерального прокурора України

Автор: Шаблін Є.І.| Shablin Yu.I.

Рік: 2016

Подати статтю