ISSN 2413-5372, Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ №25381-15321 ПР від 07.01.2023 р.
Search

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ "ВІСНИК КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА"

Архів номерів

Криміналістична характеристика службового підроблення

Сторінки: 90-99
Рік: 2019
Видавець: ТОВ "Правова Єдність"
Скачати файл: 3_2019_SERHIEIEVA_TOPORETSKA_.pdf

Анотація

У статті на підставі аналізу наукової літератури з криміналістики та кримінального процесу проведено аналіз криміналістично значущих ознак службового підроблення. Обґрунтовується, що службове підроблення є злочином, який використовується для вчинення більшості корупційних злочинів. Причини і умови його вчинення у більшості випадків пов’язані з тими факторами, які сприяють вчиненню корупційних злочинів та злочинів у сфері службової діяльності, оскільки в більшості випадків службове підроблення супроводжує їх.

Мета статті. За результатами системного аналізу наукових джерел, положень чинного законодавства України та матеріалів правозастосовної практики надати криміналістичну характеристику службовому підробленню.

Криміналістична характеристика злочину розглядається авторами як система, що містить сукупність криміналістично значущих ознак, притаманних певному виду злочину. Як і будь-яке системне утворення, криміналістична характеристика злочинів складається із взаємопов’язаних частин –  елементів. Вказані елементи існують не відособлено, а пов’язані певними кореляційними зв’язками, обумовленими послідовним розміщенням елементів відповідно до послідовності розгортання злочинної діяльності, починаючи з позиції: 1) особистість злочинця, що діє в напрямку; 2) вибору предмета посягання; 3) в певній обстановці; 4) шляхом застосування певних способів; 5) що викликає відповідні наслідки у вигляді комплексу слідів і збитку.

 У статті проаналізовано такі елементи криміналістичної характеристики службового підроблення: особа злочинця, предмет безпосереднього злочинного посягання, спосіб вчинення злочину, слідова картина.

Криміналістична характеристика службового підроблення дозволяє відмежувати його від інших злочинів, зокрема від підроблення документів, а також злочинів, учинених шляхом підроблення документів. Криміналістична характеристика службового підроблення полегшує визначення кола обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні щодо злочинів цього виду, та планування їх розслідування. Водночас, під час розслідування злочинів цього виду виникає низка проблем, які потребують подальшого вирішення, а тому зазначене питання вимагає окремого наукового дослідження, що стане предметом подальших наукових досліджень.

Ключові слова: службове підроблення, криміналістична характеристика злочину, офіційний документ, службова особа, підроблення. 

Подати статтю