Рубрика журналу: Проблеми кримінального права та криміналістики
Сторінки: 111-118
Тематика журналу: Актуальні проблеми кримінального судочинства
Видавець: ТОВ "Правова Єдність"
Рік: 2018
Номер журналу: 4
Скачати файл: 4_2018_lysak.pdf
Кількість переглядів: 205
  / 0
PoorBest 

Анотація

В статті, виходячи з результатів аналізу наукової літератури, матеріалів правозастосовної практики, розкриваються проблемні питання щодо визначення поняття, змісту та місця тактики захисту в кримінальному судочинстві України.

Зазначається, що поняття тактики захисту в кримінальному судочинстві було предметом дослідження вчених криміналістів та процесуалістів, їх підходи до визначення даного поняття беззаперечно мають методологічне значення для дослідження проблемних питань тактики захисту, але призводять до неоднозначного розуміння даного поняття та неоднакового його тлумачення та застосування у практичній діяльності.

Сьогодні в криміналістичній науці набувають поширення наукові праці присвячені висвітленню різних аспектів використання стороною захисту криміналістичних знань із тактики під час здійснення захисту у кримінальному провадженні.

Автором статті поставлено за мету, за результатами системного аналізу наукових джерел, положень чинного законодавства України та матеріалів правозастосовної практики визначити поняття тактики захисту у кримінальному судочинстві, а також розкрити його сутність.

Враховуючи те, що під тактикою в загальнотеоретичному сенсі розуміється частина науки, що вивчає прийоми здійснення проміжних завдань на шляху здійснення завдань стратегічних в певній галузі людської діяльності, що характеризується саме неспівпаданням, зіткненням інтересів сторін, основним завданням адвокатської тактики, на думку автора, є оптимізація професійної діяльності адвокатів шляхом розробки і вдосконалення тактичних прийомів їх діяльності у сфері судочинства.

В статті проаналізовано зміст адвокатської тактики, що визначається з огляду на принципи професійної діяльності адвокатів, не дотримання яких є підставою для усунення адвоката від участі у якості захисника у кримінальному провадженні.

Систему адвокатської тактики складають тактичні прийоми, застосування яких є ситуаційним і зумовлюється видом професійної діяльності адвоката та сферою судочинства, у якій вона здійснюється.

Робиться висновок, що поняття “тактика захисту” і “адвокатська тактика” не є тотожними. Зазначається, що тактика захисту є частиною криміналістичної тактики та обмежується сферою кримінального судочинства, а тактика адвоката забезпечує всі інші види професійної діяльності адвоката, окрім захисту у кримінальному процесі, у сфері судочинства.

Зважаючи на специфіку цілей і завдань діяльності захисника у кримінальному провадженні автор вказує на необхідність формування окремого підрозділу криміналістичної тактики – тактики професійного захисту (або тактики захисту), що є однією з основних умов належного розвитку цього напряму на наукових засадах.

Ключові слова: тактика захисту, адвокатська тактика, кримінальне судочинство, принципи професійної діяльності адвоката. 

2018 4 tutyl 1

2018 4 zmist 1 ukr

 

2019 1 zmist ukr 4

2018 4 zmist ukr 2

2018 4 zmist ukr 3