ISSN 2413-5372, Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ №25381-15321 ПР від 07.01.2023 р.
Search

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ "ВІСНИК КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА"

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

"ВІСНИК КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА"

ВКЛЮЧЕНО ДО КАТЕГОРІЇ «Б»
ПЕРЕЛІКУ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ,
У ЯКИХ МОЖУТЬ ПУБЛІКУВАТИСЯ
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ НА
ЗДОБУТТЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ (081 – ПРАВО)

Вітаємо вас на офіційному сайті
Фахового науково-практичного журналу
"Вісник кримінального судочинства"

Головний редактор
доктор юридичних наук, професор
Микола ПОГОРЕЦЬКИЙ

Подати статтю