ISSN 2413-5372, Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ №25381-15321 ПР від 07.01.2023 р.
Search

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ "ВІСНИК КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА"

ВІСНИК КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА (далі – ВКС) – це періодичний рецензований фаховий науково-практичний журнал із відкритим доступом, який об’єднує провідні заклади вищої освіти юридичного напрямку. Основною метою діяльності ВКС є публікація рецензованих авторських дослідницьких статей, які презентують оригінальні результати досліджень у галузі права, а також рекомендаційних та практичних матеріалів з різних галузей права (узагальнення практики, огляди, рецензії на видання тощо), які орієнтовані на допомогу юристам-практикам.

Редакційна політика ВКС базується на принципах об’єктивності та неупередженості при відборі статей для публікації; встановлює високі вимоги до якості наукових досліджень; обов’язкове рецензування статей; колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей; доступність та оперативність у спілкуванні з авторами; суворе дотримання авторських і суміжних прав. Основним критерієм відбору матеріалів для публікації є їх оригінальність і актуальність ідеї, наукова та фактологічна достовірність викладеного матеріалу.

Цільова аудиторія ВКС це науковці, практики, викладачі, докторанти, аспіранти, студенти. 

ВКС включено до категорії «Б» переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів з спеціальності: 081 – Право

У складі засновників Київський національний університет імені Тараса ШевченкаНаціональна академія внутрішніх справ, Національна академія Служби безпеки України, Товариство з обмеженою відповідальністю «Правова Єдність». У редакційну колегію входять відомі українські та закордонні вчені та правники.

Усі матеріали поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International Public License, що дозволяє іншим розповсюджувати рукопис з визнанням авторства роботи і першої публікації в цьому журналі.

Видавець: видавнича компанія «АЛЕРТА» 

Рік заснування: 2015.

Періодичність випуску: 4 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська.

Головний редактор: Погорецький Микола Анатолійович

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: KB № 25381-15321 ПР.

ISSN: 2413-5372

DOI: https://doi.org/10.17721/2413-5372 

Тематика ВКС:

 • проблеми кримінального процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності;
 • проблеми кримінального права;
 • проблеми судоустрою, прокуратури та адвокатури;
 • проблеми інших галузей права;
 • трибуна молодого вченого;
 • на допомогу практикуючому юристу;
 • рецензії.


Джерела фінансування

Випуск журналу здійснюється на матеріально-технічній базі Видавничої компанії «АЛЕРТА»

Додатковим джерелом фінансування є редакційні збори.

Плата за обробку статті вноситься одноразово, тільки якщо рукопис прийнятий до публікації після рецензування. Журнал ВКС не стягує плату за подачу або рецензування. 

Вартість публікації становить 1000 (тисячу) гривень. На період воєнного стану публікація статті у журналі безкоштовна.

У вартість публікації входять такі послуги з додрукарської підготовки:

 • редагування текстової частини рукопису;
 • коректура стилістики та граматики рукопису;
 • верстка статті;
 • обробка рисунків та набір тексту на графіках англійською мовою;
 • перевірка відповідності джерел темі дослідження, оформлення бібліографічних описів відповідно до АРА англійською мовою;
 • обробка рисунків, наведених у рукописі;
 • перевірка відповідності джерел періодики темі дослідження, оформлення списку літератури відповідно до АРА;
 • призначення DOI рукопису.

Редакцією можуть надаватись послуги з професійного перекладу рукопису статті англійською мовою або літературна вичитка англомовних рукописів статей за окрему плату.

Подати статтю