ISSN 2413-5372, Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ №25381-15321 ПР від 07.01.2023 р.
Search

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ "ВІСНИК КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА"

Редакційна колегія

Посада П.І.Б. науковий ступінь/вчене звання ORCID

SCOPUS/

WEB OF SCIENCE

Країна Місце роботи Email
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР ПОГОРЕЦЬКИЙ Микола Анатолійович доктор юридичних наук, професор 0000-0003-0936-0929

SCOPUS

ResercherID

Україна Київський національний університет імені Тараса Шевченка mikolapogoreckij91@gmail.com
ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА ТОПОРЕЦЬКА Зоряна Миколаївна доктор юридичних наук, доцент 0000-0002-2441-4852 ResercherID Україна Національна академія Служби безпеки України toporetskaknu@ukr.net
ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА ХОТИНСЬКА-НОР Оксана Зіновіївна доктор юридичних наук, професор 0000-0002-4480-6677

SCOPUS

ResercherID

Україна Київський національний університет імені Тараса Шевченка hotunska-nor@ukr.net

Члени редакційної колегії

БАБАНІНА

Вікторія Вікторівна

доктор юридичних наук, професор 0000-0003-4173-488X

SCOPUS

ResearchID

Україна Національний університет внутрішніх справ України babaninaaknu@ukr.net

БІРЮКОВА

Аліна Миколаївна

доктор юридичних наук, професор 0000-0002-8988-2219   Україна Академія адвокатури України birukovaalinaknu@ukr.net

БЕРЗІН

Павло Сергійович

доктор юридичних наук, професор 0000-0003-4146-7910 SCOPUS Україна Київський національний університет імені Тараса Шевченка berzinpavloknu@ukr.net

ВАРФОЛОМЕЄВА

Тетяна Вікторівна

доктор юридичних наук, професор 0000-0002-8156-4910   Україна Академія адвокатури України
varfolomeevanku@ukr.net

ВАПНЯРЧУК

В’ячеслав Віталійович

доктор юридичних наук, доцент 0000-0002-5831-1050

SCOPUS

ReresearchID

Україна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого vapnyarchykknu@ukr.net

ВОЗНЮК

Андрій Андрійович

доктор юридичних наук, професор 0000-0002-3352-5626 SCOPUS Україна Національна академія внутрішніх справ Україна voznukandriuyknu@ukr.net

ВОЛИНЕЦЬ

Руслан Анатолійович

доктор юридичних наук, професор 0000-0002-8134-8572   Україна Київський національний університет імені Тараса Шевченка volunetcruslanknu@ukr.net

ВІЛЬГУШИНСЬКИЙ

Михайло Йосипович

доктор юридичних наук, доцент 0000-0002-7379-1152   Україна

Київський університет інтелектуальної власності та права

НУ «ОЮА»

vilgyshinskiyknu@ukr.net

ГРЕБЕНЮК

Віталій Миколайович

доктор юридичних наук, професор 0000-0001-8578-6548
SCOPUS Україна Національна академія Служби безпеки України
vgrebenuiiiks@gmail.com

ГРИНЮК

Володимир Олексійович

доктор юридичних наук, професор 0000-0002-6340-0584 ResearcherID Україна Київський національний університет імені Тараса Шевченка grinukvolodimirknu@outlook.com

ГРІБОВ

Михайло Леонідович

доктор юридичних наук, професор 0000-0003-2437-5598

SCOPUS

ResearchID

Україна Національна академія внутрішніх справ України gribovmuxailoknu@outlook.com

ДУДОРОВ

Олександр Олексійович

доктор юридичних наук, професор 0000-0003-4860-0681 SCOPUS Україна Київський національний університет імені Тараса Шевченка dodorovalexknu@outlook.com

ДРОЗД

Олексій Юрійович

доктор юридичних наук, професор 0000-0002-4514-6594

SCOPUS

ResearcherID

Україна Національна академія внутрішніх справ України drozdalexknu@outlook.com

ЖУРАВЕЛЬ

Володимир Андрійович

доктор юридичних наук, професор 0000-0001-8256-4333 SCOPUS Україна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого zhyravelvolodumirknu@outlook.com

ЗАХАРЧЕНКО

Петро Павлович

доктор юридичних наук, професор 0000-0002-4968-9844 SCOPUS Україна Київський національний університет імені Тараса Шевченко zaharchenkoknu@outlook.com

КУЧИНСЬКА

Оксана Петрівна

доктор юридичних наук, професор 0000-0003-3464-4798

SCOPUS

ResearcherID

Україна Київський національний університет імені Тараса Шевченка kychinskaknu@outlook.com

КАПЛІНА

Оксана Володимирівна

доктор юридичних наук, професор 0000-0002-3654-673X

SCOPUS

ResercherID

Україна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого kuplinaoksanaknu@outlook.com

КНИЖЕНКО

Оксана Олександрівна

доктор юридичних наук, професор 0000-0001-9252-7464 ResearcherID Україна

Національна акдемія

Cлужби безпеки України

knizhenkooksanaknu@outlook.com

КОСТЮЧЕНКО

Олена Юріївна

кандидат юридичних наук, доцент 0000-0002-2243-1173 SCOPUS Україна Київський національний університет імені Тараса Шевченка kostychenkoknu@outlook.com

ЛОБОЙКО

Леонід Миколайович

доктор юридичних наук, професор 0000-0002-1148-4333   Україна Національна академія Служби безпеки України loboykoleonidknu@outlook.com

МАЛЮГА

Леся Юріївна

доктор юридичних наук, доцент 0000-0002-0523-221X

SCOPUS

ResearcherID

Україна Київський національний університет імені Тараса Шевченка malugaknu@outlook.com

МАЦЕЛЮХ

Іванна Андріївна

доктор юридичних наук, доцент 0000-0003-3706-6428 SCOPUS Україна Київський національний університет імені Тараса Шевченка machelukknu@outlook.com

МОСКВИЧ

Лідія Миколаївна

доктор юридичних наук, професор 0000-0001-7339-3982

SCOPUS

ResearcherID

Україна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого moskvichknu@outlook.com

НОВИЦЬКИЙ

Григорій Володимирович

доктор юридичних наук, професор 0000-0002-3073-369X   Україна Бердянський університет менеджменту і бізнесу novytskiyknu@outlook.com

НОР

Василь Тимофійович

доктор юридичних наук, професор 0000-0002-5597-9768   Україна Львівський національний університет імені Івана Франка norvasilknu@outlook.com

ПОДОБНИЙ

Олександр Олександрович

доктор юридичних наук, професор 0000-0002-2704-0147 SCOPUS Україна Національний університет «Одеська юридична академія» podobnuiknu@outlook.com

РОГАТЮК

Ігор Володимирович

доктор юридичних наук, доцент 0000-0002-3374-4597   Україна Національна академія внутрішніх справ України rogatukknu@outlook.com

СЕРГЄЄВА

Діана Борисівна

доктор юридичних наук, професор 0000-0003-1005-7046

SCOPUS

ResearcherID

Україна Київський національний університет імені Тараса Шевченка sergeevaknu@outlook.com

СУХАЧОВ

Олексій Олександрович

доктор юридичних наук, професор 0000-0002-8921-2039   Україна Державне бюро розслідувань syhachevknu@outlook.com

СТАРЕНЬКИЙ

Олександр Сергійович

доктор юридичних наук, доцент 0000-0002-4517-726X SCOPUS Україна Офіс Президента України starenkiyknu@outlook.com

ТАРАН

Олена Вікторівна

доктор юридичних наук, професор 0000-0003-4752-9924   Україна Національна академія внутрішніх справ України taranolenaknu@outlook.com

ТАТАРОВ

Олег Юрійович

доктор юридичних наук, професор 0000-0001-8491-4931   Україна Офіс Президента України tatarovknu@outlook.com

УДАЛОВА

Лариса Давидівна

доктор юридичних наук, професор 0000-0003-4542-5902   Україна Національна академія внутрішніх справ України udalovaknu@outlook.com

ФАРИННИК

Василь Іванович

доктор юридичних наук, професор 0000-0001-6000-6226   Україна Національна академія внутрішніх справ України farunnukknu@outlook.com

ЦУЦКІРІДЗЕ

Максим Сергійович

доктор юридичних наук, професор 0000-0002-5880-8542 SCOPUS Україна Національна поліція України cyckiridzeknu@outlook.com

ЧЕРНЯВСЬКИЙ

Сергій Сергійович

доктор юридичних наук, професор 0000-0002-2711-3828

SCOPUS

ResearcherID

Україна Національна академія внутрішніх справ України chernyavskyiknu@outlook.com

ЧОРНОУС

Юлія Миколаївна

доктор юридичних наук, професор 0000-0001-9710-4858

SCOPUS

ResearcherID

Україна Національна академія внутрішніх справ України chornousknu@outlook.com

ЧЕРНЯК

Андрій Миколайович

доктор юридичних наук, професор 0000-0003-1803-0673
ResearcherID Україна Національна академія Служби безпеки України chernuakknu@outlook.com

ШЕВЧИШЕН

Артем Вікторович

доктор юридичних наук, професор 0000-0002-1342-6639   Україна Національна академія внутрішніх справ України shevcishenknu@outlook.com

ШЕПІТЬКО

Валерій Юрійович

доктор юридичних наук, професор 0000-0002-0719-2151

SCOPUS

ResearcherID

Україна Національна академія правових наук shepitkoknu@outlook.com

ШМОТКІН

Олексій Вікторович

доктор юридичних наук, професор 0000-0003-2803-271X   Україна Національна академія Служби безпеки України shmotkinkiknu@outlook.com

ШУМЕЙКО

Дмитро Олександрович

доктор юридичних наук, доцент 0000-0002-3185-9956   Україна Національна поліція України shymeikoknu@outlook.com

ШУМИЛО

Микола Єгорович

доктор юридичних наук, професор 0000-0003-0268-7961 SCOPUS Україна Київський національний університет імені Тараса Шевченка shymilokny@outlook.com

ЩЕРБИНА

Леонід Іванович

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник 0000-0002-1607-8174

SCOPUS

ResearcherID

Україна Національна академія Служби безпеки України sherbinaknu@outlook.com

ЯНОВСЬКА

Олександра Григорівна

доктор юридичних наук, професор 0000-0001-8451-3775 SCOPUS Україна Київський національний університет імені Тараса Шевченка yanovskaknu@outlook.com

Іноземні члени редакційної колегії

Бахмайєр-Вінтер Лорена доктор юридичних наук, професор     Іспанія Мадридский Университет Комплутенсе bahmaierknu@outlook.com
Шимон Павелєц доктор юридичних наук, професор     Польша Варшавський університет paveletcknu@outlook.com
Моніка Філіповська-Тутхіл доктор юридичних наук, професор     Польша Вища школа права імені Хелени Ходковської filipovskaknu@outlook.com
Айтімов Болат Жолдасбекович доктор філософії (Ph.D), асоційований професор 0000-0001-7928-8550 SCOPUS Казахстан НАО «Жетисуський державний університет імені І. Жансугурова» zholdacbekovackknu@outlook.com

Подати статтю