Рубрика журналу: Трибуна молодого вченого
Сторінки: 195-201
Тематика журналу: Актуальні проблеми кримінального судочинства
Видавець: ТОВ "Правова Єдність"
Рік: 2018
Номер журналу: 4
Скачати файл: 4_2018_holodenko.pdf
Кількість переглядів: 171
  / 0
PoorBest 

Анотація

У статті приділено увагу окремим аспектам правового статусу Науково-консультативної ради при Верховному Суді як унікальному суб’єкту наукового забезпечення діяльності суду.

Наголошується, що саме Верховний Суд, на відміну від інших судів у системі судоустрою України, має можливість використовувати науковий потенціал НКР.

Автор зазначає, що НКР є унікальним, свого роду «зовнішнім», суб’єктом наукового забезпечення діяльності Верховного Суду, який історично склався вже як певна інституція, що неодмінно притаманна найвищому суду у системі судоустрою. Це безпосередньо пов’язано із законодавчо визначеною метою функціонування Верховного Суду – забезпеченням сталості та єдності судової практики. Реалізація Верховним Судом повноважень, якими він наділений задля досягнення цієї мети, неможлива без проведення масштабної та системної аналітичної роботи, без застосування методів наукового пізнання.

Автором вирізняється та розкривається зміст таких особливостей НКР, що зумовлюють її унікальність: 1) НКР є своєрідним «гібридним» суб’єктом наукового забезпечення діяльності судів, який відносно умовно можна віднести до зовнішніх, оскільки НКР входить до структури Верховного Суду (є специфічним структурним елементом його організації), але не відноситься до його апарату чи суддівського корпусу та складається з осіб, які не пов’язані з судом трудовими відносинами; 2) діяльність НКР може бути охарактеризована і як колективна наукова робота в межах якої приймається спільне рішення, і як персональна наукова робота, в межах якої висвітлюється індивідуальна позиція члена НКР; 3) повноваження НКР, напрями діяльності її членів обумовлені та є похідними від повноважень Верховного Суду, та на відміну від інших суб’єктів наукового забезпечення діяльності судів унормовані не лише на рівні локального акту, а і на рівні процесуального законодавства; 4) діяльність НКР є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом висвітлення результатів її діяль- ності у різний (процесуальний і позапроцесуальний) спосіб.

Ключові слова: суд, судова діяльність, наукове забезпечення, суб’єкти наукового забезпечення, Науково-консультативна рада, Верховний Суд.

2018 4 tutyl 1

2018 4 zmist 1 ukr

 

2019 1 zmist ukr 4

2018 4 zmist ukr 2

2018 4 zmist ukr 3