Рубрика журналу: Трибуна молодого вченого
Сторінки: 160-168
Тематика журналу: Актуальні проблеми кримінального судочинства
Видавець: ТОВ "Правова Єдність"
Рік: 2018
Номер журналу: 4
Скачати файл: 4_2018_bortnicka.pdf
Кількість переглядів: 234
  / 0
PoorBest 

Анотація

Статтю присвячено дослідженню теоретичних аспектів видачі особи у спрощеному порядку. Інститут видачі особи (екстрадиції) спрямований на забезпечення принципу невідворотності покарання винних у вчиненні суспільно небезпечного діяння. Він відіграє важливу роль у зміцненні та розвитку міжнародного співробітництва держав у сфері кримінального судочинства. На основі аналізу міжнародних договорів, практики ЄСПЛ та національного законодавства встановлено недосконалість інституту спрощеного порядку видачі особи. Випадки, які виключають можливість видачі особи у спрощеному порядку не врегульовані в достатній мірі, що може статі джерелом порушення прав особи, щодо якої застосовується спрощеній порядок видачі.

Автором виокремлено проблеми, які потребують додаткового дослідження. Йдеться про можливість застосування спрощеного порядку видачі осіб з України у разі наявності обґрунтованих підстав уважати, що до особи, стосовно якої розглядається питання про видачу (екстрадицію), можливе застосування смертної кари.

Видача за наявності ризику застосування смертної кари потребує встановлення додаткових обставин та отримання достатніх гарантій того, що смертний вирок не буде звернутий до виконання, що не може бути здійснено в умовах спрощеного порядку видачі особи. Для встановлення додаткових обставин та отримання гарантій від запитуючої держави, доцільне проведення екстрадиційної перевірки. В рамках такої перевірки слід оцінити показання, викладені особою, яка підлягає екстрадиції, щодо обставин вчиненого злочину, а також проаналізувати обставини кримінального провадження та ступінь доведеності вини особи, яка підлягає екстрадиції. Доцільно встановити наявність пом'якшуючих обставин, які розцінюються як такі в країні, якій підлягає видачі особа. Для перевірки таких обставин необхідно провести ретельний аналіз матеріалів, не лише наданих запитуючою стороною, а й витребувати необхідні додаткові матеріали, що виключає можливість застосування спрощеного порядку видачі осіб з України. Необхідно встановити передбачувані наслідки видачі особи до запитуючої сторони, беручи до уваги загальну ситуацію в цій країні та обставини конкретної справи. Для аналізу ситуації в країні ЄСПЛ рекомендує аналізувати інформацію, яка міститься в останніх доповідях таких незалежних міжнародних правозахисних асоціацій, як «Amnesty International», або яку було отримано з урядових джерел. Необхідно перевірити сумісність процедури екстрадиції з гарантіями справедливого судового розгляду.

На основі аналізу міжнародних договорів, практики ЄСПЛ та національного законодавства щодо випадків, які виключають можливість видачі особи у спрощеному порядку, запропоновано розширення переліку обставин, які виключають можливість видачі особи (екстрадиції) у спрощеному порядку.

Ключові слова: видача особи (екстрадиція) у спрощеному порядку, дотримання прав і свобод особи, катування, смертна кара, принципи, добровільна згода. 

2018 4 tutyl 1

2018 4 zmist 1 ukr

 

2019 1 zmist ukr 4

2018 4 zmist ukr 2

2018 4 zmist ukr 3