Рубрика журналу: Трибуна молодого вченого
Сторінки: 188-194
Тематика журналу: Актуальні проблеми кримінального судочинства
Видавець: ТОВ "Правова Єдність"
Рік: 2018
Номер журналу: 4
Скачати файл: 4_2018_yakumchuk.pdf
Кількість переглядів: 207
  / 0
PoorBest 

Анотація

Наявність кримінально-правових норм, які передбачають застосування санкцій до учасників кримінального провадження за невиконання або неналежне виконання своїх процесуальних обов’язків, сприяє виконанню завдань кримінального судочинства. Представник юридичної особи у кримінальному провадженні є його учасником, який наділений певним обсягом процесуальних обов’язків та відповідно підлягає притягненню до відповідальності за їх невиконання або неналежне виконання. Так, представник юридичної особи може бути притягнутий до адміністративної, кримінальної та дисциплінарної відповідальності. Проте у зв’язку із недоліками вітчизняного законодавства на практиці виникають колізії із притягненням представника юридичної особи до відповідальності. Крім того, значно знижується ефективність правових норм, що передбачають санкції за невиконання процесуальних обов’язків, унаслідок відсутності дієвого механізму притягнення до відповідальності.

Мета стаття полягає в аналізі кримінально-правових норм, що передбачають відповідальність представника юридичної особи як учасника кримінального провадження. Також автор ставить перед собою завдання визначити основні недоліки законодавства у цій сфері та запропонувати законодавчі шляхи для їх усунення.

Дослідивши правове регулювання притягнення до відповідальності представника юридичної особи у кримінальному провадженні, автором було встановлено, що у зв’язку із відсутністю представника юридичної особи у переліку осіб, які можуть бути притягнуті до відповідальності за невиконання процесуальних обов’язків, представник юридичної особи часто не несе жодної відповідальності, а також взагалі відсутній механізм притягнення представника юридичної особи до дисциплінарної відповідальності. Крім того, потребує аналізу новела кримінального законодавства – притягнення особи до кримінальної відповідальності за представництво без повноважень.

Ґрунтуючись на аналізі процесуального законодавства та судової практики, автор запропонував низку законодавчих змін, що сприятимуть уникненню законодавчих колізій та забезпечать дієвий механізм притягнення представників юридичної особи до дисциплінарної відповідальності.

Ключові слова: представник юридичної особи, адвокат, відповідальність, процесуальний обов’язок, кримінальне провадження. 

2018 4 tutyl 1

2018 4 zmist 1 ukr

 

2019 1 zmist ukr 4

2018 4 zmist ukr 2

2018 4 zmist ukr 3