ISSN 2413-5372, Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ №25381-15321 ПР від 07.01.2023 р.
Search

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ "ВІСНИК КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА"

Архів номерів

Трибуна молодого вченого

Нагляд прокурора за законністю отримання доказів у ході розслідування масових заворушень

Автор: Кузьменко О.П.| Kyzmenko O.P.

Рік: 2015

Про деякі проблеми визначення обсягу та порядку дослідження доказів відповідно до вимог ст. 349 КПК України

Автор: Кучер О.В.| Kucher A.V.

Рік: 2015

Обставини, що підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях про грабежі та розбої

Автор: Кушнерик Ю.А.| Kushneruk J.A.

Рік: 2015

Скорочений судовий розгляд за КПК 2012 р.: теорія і практика

Автор: Литвин О.В.| Lytvyn O.V.

Рік: 2015

Місце проведення допиту дитини, яка потерпіла від злочину у кримінальному провадженні

Автор: Мальована Т.І.| Malyovana T.I.

Рік: 2015

Кримінальні процесуальні гарантії використання захисником засобів отримання доказів у досудовому розслідуванні

Автор: Старенький О.C.| Starenkyi O.S.

Рік: 2015

Техніко-криміналістичне дослідження документів як засіб доказування у кримінальних провадженнях про економічні злочини

Автор: Шаповал О.В.| Shapoval O.V.

Рік: 2015

Подати статтю