ISSN 2413-5372, Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ №25381-15321 ПР від 07.01.2023 р.
Search

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ "ВІСНИК КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА"

Архів номерів

Проблеми кримінального процесу

Практичні проблеми укладення угод про примирення у кримінальному провадженні

Автор: Басиста І. В.| Basista I. V.

Рік: 2017

До питання накладення арешту на майно третіх осіб у кримінальному провадженні

Автор: Верхогляд-Герасименко О. В.| Verhogliad-Gerasymenko H.V.

Рік: 2017

Міра впливу порушень кримінального процесуального закону на загальну справедливість судового розгляду як критерій визначення їх істотності

Автори: Лобойко Л.М.| Loboyko L.M., Глинська Н.В.| Glynska N.V.

Рік: 2017

Зміст та основні напрями криміналістичного забезпечення негласних слідчих (розшукових) дій

Автор: Грібов М.Л.| Hribov M.L.

Рік: 2017

Щодо обов’язковості ухвалення судом у підготовчому судовому провадженні обґрунтованого рішення про продовження застосування чи скасування запобіжного заходу

Автор: Костюченко О.Ю.| Kostiuchenko O.Yu.

Рік: 2017

Теоретико-правовий аналіз сучасного розуміння поняття «доказування»

Автори: Котюк І. І.| Kotiuk I. I., Котюк О. І.| Kotiuk O. I.

Рік: 2017

Нормативне врегулювання початку кримінального провадження

Автори: Лук`янчиков Є.Д.| Lukianchykov E.D., Лук`янчиков Б.Є.| Lukianchykov B.E.

Рік: 2017

Спрощене кримінальне провадження щодо кримінальних проступків: вітчизняний та міжнародно-правовий аспекти

Автор: Нестор Н.В.| Nestor N.V.

Рік: 2017

Удосконалення кримінального процесуального законодавства щодо підслідності органів досудового розслідування

Автори: Погорецький М.А.| Pohoretskyi M.A., Волкотруб С. Г.| Volkotrub S.H.

Рік: 2017

Щодо визначення поняття слідчих (розшукових) дій як засобів отримання доказів у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх

Автори: Старенький О.C.| Starenkyi O.S., Сергєєва Д.Б.| Serhieieva D.B.

Рік: 2017

Втручання у приватне спілкування під час розслідування злочинів у сфері міжнародного студентського обміну

Автор: Черняк А.М.| Chernyak A.M.

Рік: 2017

Провокація (підбурювання) особи на вчинення злочину працівниками правоохоронного органу як підстава для закриття кримінального провадження або постановлення виправдувального вироку

Автор: Шульгін С.О.| Shulgin S.O.

Рік: 2017

Подати статтю