ISSN 2413-5372, Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ №25381-15321 ПР від 07.01.2023 р.
Search

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ "ВІСНИК КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА"

Архів номерів

Проблеми кримінального процесу

Деякі проблеми тлумачення категорії «обвинувачення» (нормативний аспект)

Автор: Гловюк І.В.| Gloviuk I.V.

Рік: 2015

Прокурорський нагляд за виконанням доручень на проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідувані грабежів та розбоїв

Автор: Грібов М.Л.| Hribov M.L.

Рік: 2015

Спрощене провадження щодо кримінальних проступків за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року та законодавством європейських держав

Автор: Задоя К.П.| Zadoia K.P.

Рік: 2015

Проблеми вдосконалення нормативного регулювання проведення слідчих (розшукових) дій

Автор: Капліна О.В.| Kaplina O.V.

Рік: 2015

Основні напрямки взаємодії слідчих та оперативних підрозділів ОВС при оголошенні в розшук підозрюваного

Автор: Керевич О.В.| Kerevych O.V.

Рік: 2015

Принцип верховенства права в системі кримінального судочинства

Автор: Ковальський В.С.| Kovalski V.S.

Рік: 2015

Особливості проведення прямого та перехресного судового допиту свідків та потерпілих

Автор: Костюченко О.Ю.| Kostiuchenko O.Yu.

Рік: 2015

Засада кримінального провадження забезпечення права на свободу та особисту недоторканність у світлі міжнародних стандартів у галузі прав людини

Автор: Кучинська О.П.| Kuchinska O.P.

Рік: 2015

Функціональна структура досудового розслідування

Автор: Литвичнук О.І.| Lytvynchuk A.I.

Рік: 2015

Актуальні проблеми визначення підстав і моменту початку досудового розслідування

Автор: Лобойко Л.М.| Loboyko L.M.

Рік: 2015

Початок досудового розслідування: окремі проблемні питання

Автор: Погорецький М.А.| Pohoretskyi M.A.

Рік: 2015

Проблемні аспекти законодавчого визначення відомостей щодо негласних слідчих (розшукових) дій, що не підлягають розголошенню

Автор: Сергєєва Д.Б.| Serhieieva D.B.

Рік: 2015

Окремі питання запровадження профілактичної діяльності під час досудового розслідування

Автори: Десятник А.А.| Desiatnuk A.A., Смоков С.М.| Smokov S.M.

Рік: 2015

Розслідування незаконного обігу отруйних чи сильнодіючих речовин та лікарських засобів: проблеми теорії та практики

Автори: Мірковець Д.М.| Mirkovets D.M., Татаров О.Ю.| Tatarov O.Yu.

Рік: 2015

Особливості початку кримінального провадження по фактах зайняття гральним бізнесом

Автор: Топорецька З.М.| Toporets`ka Z.M.

Рік: 2015

Заходи забезпечення кримінального провадження у новому кримінальному процесуальному законодавстві: сутність та класифікація

Автор: Фаринник В.І.| Farynyk V.I.

Рік: 2015

Видача особи (екстрадиція) у кримінальному провадженні щодо злочинів міжнародного характеру

Автор: Чорноус Ю.М.| Chornous J.M.

Рік: 2015

Загальна характеристика показань як процесуального джерела доказів у кримінальному провадженні

Автор: Шило О.Г.| Shilo O.G.

Рік: 2015

Стандартизація адвокатської діяльності: вимога сьогодення

Автор: Яновська О.Г.| Yanovska O.G.

Рік: 2015

Виконання доручень, як форма взаємодії слідчих та оперативних підрозділів у кримінальному провадженні

Автор: Климчук М.П.| Klimchuk M.P.

Рік: 2015

Подати статтю