ISSN 2413-5372, Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ №25381-15321 ПР від 07.01.2023 р.
Search

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ "ВІСНИК КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА"

Архів номерів

Проблеми кримінального процесу

Проблемні аспекти участі прокурора у судовому провадженні на підставі угод

Автори: Гловюк І.В.| Gloviuk I.V., Андрусенко С.В.| Andrusenko S.V.

Рік: 2015

Реалізація змагальності сторін щодо отримання доказів під час досудового розслідування

Автор: Гринюк В.О.| Hryniuk V.O.

Рік: 2015

Особливості призначення судових експертиз для встановлення індивідуально-психологічних особливостей підозрюваного (обвинуваченого)

Автор: Керевич О.В.| Kerevych O.V.

Рік: 2015

Окремі питання вдосконалення змагальної процедури доказування під час досудового розслідування кримінального правопорушення

Автор: Костюченко О.Ю.| Kostiuchenko O.Yu.

Рік: 2015

Розумні строки кримінального провадження – одна із гарантій справедливого судочинства

Автор: Кучинська О.П.| Kuchinska O.P.

Рік: 2015

Щодо потреби правової регламентації права на оскарження початку досудового розслідування

Автор: Лобойко Л.М.| Loboyko L.M.

Рік: 2015

Законодавче регулювання інституту понятих

Автори: Лук`янчиков Є.Д.| Lukianchykov E.D., Лук`янчиков Б.Є.| Lukianchykov B.E.

Рік: 2015

Співвідношення документування й доказування

Автор: Подобний О.О.| Podobnyi O.O.

Рік: 2015

Щодо класифікації негласних слідчих (розшукових) дій

Автор: Сергєєва Д.Б.| Serhieieva D.B.

Рік: 2015

Участь захисника у кримінальному провадженні: проблеми законодавчого врегулювання

Автори: Чернявський С.С.| Cherniavskyi S.S., Татаров О.Ю.| Tatarov O.Yu.

Рік: 2015

Затримання особи: проблеми кримінальної процесуальної регламентації та шляхи їх вирішення

Автор: Фаринник В.І.| Farynyk V.I.

Рік: 2015

Міжнародна правова допомога: зміст та питання удосконалення реалізації

Автор: Чорноус Ю.М.| Chornous J.M.

Рік: 2015

Функціональна модель кримінальної процесуальної діяльності з розслідування злочинів

Автор: Шехавцов Р.М.

Рік: 2015

Правова та соціальна природа адвокатської професії

Автор: Яновська О.Г.| Yanovska O.G.

Рік: 2015

Подати статтю