ISSN 2413-5372, Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ №25381-15321 ПР від 07.01.2023 р.
Search

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ "ВІСНИК КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА"

Архів номерів

Актуальні питання участі адвоката у кримінальному процесі: проблеми теорії та практики

Адвокатура як правозахисний механізм у кримінальному судочинстві

Автор: Бабчинська Т.В.| Babchynska T.V.

Рік: 2016

Оскарження незаконного затримання: проблеми теорії та практики

Автор: Винокуров О.В.| Vynokurov O.V.

Рік: 2016

Використання положень статті 206 Кримінального процесуального кодексу при здійсненні захисту у кримінальному провадженні

Автор: Гловюк І.В.| Gloviuk I.V.

Рік: 2016

Актуальні питання здійснення захисту відпровокації (підбурювання) особи на вчинення злочину у світліпрактики Європейського суду з прав людини

Автор: Дроздов О.М.| Drozdov O.M.

Рік: 2016

Представництво та захист адвокатом прав потерпілого у кримінальному провадженні на підставі угоди про примирення

Автор: Іскендерова Г.Т.| Iskenderova G.T.

Рік: 2016

Проблемні питання дотримання професійної етики захисником в процесі примирення підозрюваного (обвинуваченого) з потерпілим

Автор: Коваль А.М.| Koval A.M.

Рік: 2016

Розширення обсягу законодавчих гарантій адвокатської діяльності в кримінальному провадженні

Автор: Костюченко О.Ю.| Kostiuchenko O.Yu.

Рік: 2016

Змагальність сторін у кримінальному процесі: проблемні аспекти здійснення захисту під час судового провадження

Автор: Кучер О.В.| Kucher A.V.

Рік: 2016

Представництво інтересів неповнолітніх потерпілих у кримінальному судочинстві

Автори: Кучинська О.П.| Kuchinska O.P., Крукевич О.М.| Krukevych O.M.

Рік: 2016

Гарантії адвокатської таємниці у рішеннях Європейського суду з прав людини та їх імплементаційний вплив на кримінальне процесуальне законодавство України і правозастосовну практику

Автори: Погорецький М.А.| Pohoretskyi M.A., Погорецький М.М.| Pohoretskyi M.M.

Рік: 2016

Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування під час опитування учасників кримінального провадження та інших осіб у досудовому розслідуванні

Автор: Старенький О.C.| Starenkyi O.S.

Рік: 2016

Окремі аспекти порушення права підозрюваного (обвинуваченого) на захист у кримінальному провадженні

Автор: Яновська О.Г.| Yanovska O.G.

Рік: 2016

Подати статтю