ISSN 2413-5372, Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ №25381-15321 ПР від 07.01.2023 р.
Search

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ "ВІСНИК КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА"

Архів номерів

Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень Кримінального процесуального кодексу України

Сторінки: 193-209
Рік: 2016
Видавець: ТОВ "Правова Єдність"
Скачати файл: 3_2016_Scientifc_conclusion.pdf

Анотація

У листі заступника Генерального прокурора України від 26.09.2016 р. № 12/2-230 вих-16 ставиться питання про надання фахової оцінки початку досудового розслідування (реєстрація заяв та повідомлень про злочин, внесення відомостей до ЄРДР); передачу проваджень за підслідністю; визначення належних суб’єктів прийняття тих чи інших процесуальних рішень; визначення доказів недопустимими тощо. Слід зазначити про значний обсяг питань, з яких необхідно надати фахові відповідь, але їх суть зводиться до етапу початку досудового розслідування, правил зміни підслідності та вплив зазначених обставин на визнання доказів недопустимими. Завдяки цьому поставлені питання можна об’єднати на три групи: питання початку досудового розслідування, визначення підслідності та питання визнання доказів недопустимими.

На підставі проведеного системного та порівняльного аналізу норм кримінального процесуального законодавства, а також наукових джерел, присвячених дослідженню поставлених у листі питань, вважаємо наступне.

Чинним КПК України запроваджено низку нових інститутів кримінального провадження та внесено численні зміни до окремих інститутів, зокрема, значні зміни стосуються початкового етапу здійснення досудового розслідування. Особливої значущості у кримінальному провадженні в умовах реформування кримінальної юстиції та соціально-економічної кризи в нашій державі набуває право особи на звернення із заявою про кримінальне правопорушення та її розгляд у встановленому КПК України порядку.

Одним із найбільш дискусійних та проблемних питань, що виникає як серед науковців та в практичній діяльності, є питання про приводи та підстави початку досудового розслідування, що пов’язано зі скасуванням КПК України 2012 р. стадії порушення кримінальної справи та неоднозначним тлумаченням положень ст. 214 КПК України «Початок досудового розслідування».

Подати статтю