ISSN 2413-5372, Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ №25381-15321 ПР від 07.01.2023 р.
Search

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ "ВІСНИК КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА"

Архів номерів

Роль оперативно-розшукової діяльності у виявленні, розслідуванні та розкритті одержання неправомірної вигоди службовими особами

Сторінки: 100-109
Рік: 2019
Видавець: ТОВ "Правова Єдність"
Скачати файл: 3_2019_SUKHACHOVA_.pdf

Анотація

З прийняттям КПК України 2012 р., яким запроваджений інститут негласних слідчих (розшукових) дій та з внесенням у зв’язку з цим змін і доповнень до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», суттєво змінився взаємозв’язок оперативно-розшукової діяльності і кримінального процесу. Чинне законодавство, на відміну від попереднього, передбачає можливість використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності лише на початковому етапі досудового розслідування і лише в окремих випадках – на подальшому (при оголошенні в розшук підозрюваного). Водночас на практиці в окремих випадках необґрунтовано знизилося використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для початку досудового розслідування, що є однією з причин неефективності виявлення, розслідування та розкриття одержання неправомірної вигоди службовими особами.

Метою статті є розкриття ролі оперативно-розшукової діяльності у виявленні, розслідуванні та розкритті одержання неправомірної вигоди службовими особами.

Розкривається перелік підстав для проведення ОРД та джерел отримання відповідної інформації. Робиться висновок, що оцінка матеріалів ОРД полягає у визначенні ступеня відповідності (невідповідності) діяння (події), інформація про яке (у) отримана й зафіксована в матеріалах ОРД, кримінально-правовій нормі, що встановлює ознаки неправомірної вигоди. Оцінка матеріалів ОРД передбачає встановлення законності отримання матеріалів оперативним підрозділом, дотримання встановленого порядку оформлення, передачі матеріалів та придатності їх використання (щодо належності, допустимості та достовірності) в кримінальному провадженні. Особливо важливе значення має така оцінка матеріалів ОРД, які безпосередньо долучаються до матеріалів досудового розслідування.

Наголошується, що чинне кримінальне процесуальне законодавство не містить поняття матеріалів оперативно-розшукової діяльності, а визначає лише напрями їх використання, що значно ускладнює їх використання у кримінальному процесі. У діючому КПК України законодавцем не передбачено визначення приводів і підстав для початку досудового розслідування. Матеріали оперативно-розшукової діяльності для початку досудового розслідування можуть бути реалізовані лише через такий привід як самостійне виявлення уповноваженою особою з будь-яких джерел обставин, що можуть свідчити про вчинене кримінальне правопорушення (ч. 1 ст. 214 КПК України).

Робиться висновок, що незважаючи на те, що роль інституту негласних слідчих розшукових дій постійно зростає в кримінальному процесі як одного з основних засобів отримання доказів у кримінальних провадженнях про   одержання неправомірної вигоди службовою особою, проте роль оперативно-розшукової діяльності теж продовжує відіграє важливу роль у виявленні, розслідуванні та розкритті цього злочину в умовах чинного КПК України. Існування двох юрисдикцій негласного виявлення, розслідування та розкриття злочинів, у тому числі й одержання неправомірної вигоди службовою особою, не є ефективним та потребує в перспективі злиття функцій ОРД і досудового розслідування в слідчо-детективну діяльність.

Ключові слова: оперативно-розшукова діяльність, негласні слідчі (розшукові) дії, неправомірна вигода, доказування, прокурорський нагляд, процесуальне керівництво. 

Подати статтю