ISSN 2413-5372, Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ №25381-15321 ПР від 07.01.2023 р.
Search

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ "ВІСНИК КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА"

Архів номерів

Вдосконалення юридичної конструкції ст. 204 Кримінального кодексу України як передумова її ефективного правозастосування

Сторінки: 65-73
Рік: 2022
Видавець: ТОВ "Правова Єдність"

Анотація

Анотація. Останніми роками спостерігається суттєве зростання кількості правопорушень, пов’язаних із незаконним виготовленням, зберіганням, збутом або транспортуванням з метою збуту підакцизних товарів: тютюнових виробів, алкогольних напоїв, паливно-мастильних матеріалів та іншого. Протиправні операції з підакцизними товарами призводять до значного ненадходження коштів до Державного бюджету України. Недовиконання бюджету за доходами обумовлює неможливість виконувати державою свої зобов’язання у повному обсязі та загострює соціальну напругу у суспільстві, а в період воєнного стану ще й суттєво обмежує фінансові можливості держави. Метою статті є актуалізація шляхів вдосконалення кримінально-правових засад притягнення до кримінальної відповідальності за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Основні результати дослідження знайшли своє відображення в аналізі особливостей юридичної конструкції ст. 204 Кримінального кодексу України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів». З’ясовано, що особливості юридичної конструкції зазначеної норми певним чином ускладнюють правозастосування та зменшують можливості правоохоронних органів у боротьбі з порушенням суспільних відносин у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів. Доведено невиправдану складність формулювання предмету злочинів, передбачених чч. 1 та 2 ст. 204 КК України, як спирт етиловий, спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, тютюн, промислові замінники тютюну, пальне або інші підакцизні товари. Запропоновано визначити предмет кримінальних правопорушень, відповідальність за вчинення яких передбачена ст. 204 КК України, лише як «підакцизні товари». Наголошено на недоцільності визнавати товар предметом зазначеного злочину лише за умови, якщо у його ціну включений акцизний податок, адже це не відповідає положенням галузевого законодавства, яке регулює операції з підакцизними товарами. Доведено, що відсутність у чч. 1 та 2 ст. 204 КК України розміру предмету кримінальних правопорушень не забезпечує гуманізації кримінального законодавства. Запропоновано окремі зміни диспозиції ст. 204 КК України, що сприятиме підвищенню ефективності боротьби з незаконними операціями з підакцизними товарами, а також оперативному відновленню суспільних відносин, порушених внаслідок вчинених кримінальних правопорушень, предметом яких є підакцизні товари. Ключові слова: підакцизні товари, кримінальна відповідальність, незаконне виготовлення підакцизних товарів, незаконний збут підакцизних товарів, незаконні операції з підакцизними товарами, кримінальне правопорушення, злочин.

Подати статтю