ISSN 2413-5372, Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ №25381-15321 ПР від 07.01.2023 р.
Search

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ "ВІСНИК КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА"

Архів номерів

Обмеження сумісності суддівської діяльності в системі механізмів забезпечення незалежності суддів

Сторінки: 90-101
Рік: 2022
Видавець: ТОВ "Правова Єдність"

Анотація

Анотація. Стаття присвячена проблемам правової визначеності вимог щодо обмеження сумісності суддівської діяльності. Акцентується, що законодавчо визначені обмеження щодо видів додаткової діяльності судді не є обмеженням прав людини на свободу вибору, а є одним з інструментів забезпечення незалежності суддів. Метою цієї статті є аналіз правового регулювання обмежень щодо сумісності суддівської діяльності, визначення їх правової природи та формулювання пропозицій з удосконалення сучасного законодавства в аспекті правового регулювання вимог щодо несумісності суддів як інструменту в механізмі забезпечення їх незалежності. На підставі узагальнення практики функціонування Вищої ради правосуддя в контексті встановлення фактів порушення суддями обмежень щодо сумісництва, виокремлено ряд проблем, однією з яких названо недосконалість нормативного формулювання вищезазначених обмежень. В статті здійснено системний аналіз законодавчих актів, в яких сформульовані вимоги щодо обмеження суддівської діяльності, що дозволило сформулювати склад об’єктивної сторони правопорушення судді в сфері вимог щодо несумісності. Зроблено висновок, що провадження щодо встановлення порушення вимог щодо несумісності суддівської посади наразі віднесено до особливої конституційної процедури, проте об’єктивних підстав для цього немає. Ці склади правопорушень цілком можуть введені в систему дисциплінарних проваджень, що забезпечить єдність правової процедури встановлення факту правопорушення судді, що має наслідком притягнення до дисциплінарної відповідальності. Зроблено висновок, що спеціальна термінологія, яка використовується при встановленні правообмежень для суддів має бути чіткою і зрозуміло розтлумаченою, відповідати європейським підходам та національним реаліям. Заборона на сумісництво повинна забезпечити добросовісність, неупередженість та об’єктивність судді в ході розгляду судових справ. В свою чергу держава має забезпечити суддю всім необхідним на достойному рівні, щоб запобігти вчиненню правопорушення вимог щодо несумісності з боку суддів. Ключові слова: суддя, вимоги щодо несумісності, незалежність, статус суддів, дисциплінарна відповідальність.

Подати статтю