ISSN 2413-5372, Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ №25381-15321 ПР від 07.01.2023 р.
Search

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ "ВІСНИК КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА"

Архів номерів

Використання спеціальних знань при дослідженні текстів із закликами до підриву конституційного ладу, порушення територіальної цілісності і недоторканості України

Сторінки: 102-112
Рік: 2022
Видавець: ТОВ "Правова Єдність"

Анотація

Анотація. У ситуації, коли наша держава зіштовхнулась зі значною кількістю загроз з боку рф, серед яких загрози інформаційного тероризму і екстремізму становлять вагому частку існуючих небезпек, збільшилась кількість кримінальних проваджень за фактами вчинення таких злочинів. Розслідування практично кожного із них неодмінно пов’язане із потребою використання спеціальних знань для забезпечення повноти, всебічності, об’єктивності і водночас дотримання розумних строків проведення досудового розслідування. Особливістю значної кількості сучасних експертних досліджень, що проводяться за кримінальними провадженнями про злочини екстремістської спрямованості, є те, що їхніми об’єктами виступають продукти мовленнєвої діяльності, які знаходять свій вираз в усному чи писемному мовленні і зберігаються на матеріальних носіях в графічній або у цифровій формі. Експертному дослідженню підлягають як самі матеріальні носії, так і мовленнєвий продукт, що зберігається на них. Метою статті є аналіз практики використання можливостей судової експертизи з метою дослідження текстів під час досудового розслідування злочинів, пов’язаних з публічними закликами до вчинення протиправних дій, спрямованих на підрив конституційного ладу, порушення територіальної цілісності і недоторканості України, а також розкриття можливостей судової лінгвістичної експертизи та обґрунтування необхідності проведення комплексних психолого-лінгвістичних досліджень текстів із закликами до вчинення протиправних дій, а також забезпечення правомірності розв’язання правових питань під час проведення таких експертиз. У статті обґрунтовується, що найважливішим інструментом виявлення, розслідування й доказування фактів екстремістської діяльності, спрямованої на підрив конституційного ладу, територіальної цілісності і недоторканості України є судові експертизи й експертні дослідження. Прояви мовленнєвого екстремізму стають частими об’єктами дослідження в судово-лінгвістичній експертизі. При перекладі ознак таких екстремістських злочинів на метамову лінгвістичної семантики виокремлюють дві групи ознак – семантичні та прагматичні. Завдяки впровадженню методики проведення судової лінгвістичної та психолого-­лінгвістичної експертизи матеріалів за кримінальними провадженнями, пов’язаними з розслідуванням фактів закликів до екстремізму й тероризму, сучасні експерти озброєні системою лінгвістичних категорій й методів, котрі необхідно використовувати в дослідженні висловлювань, які потрапили до правової сфери. Судові експертизи за такими кримінальними провадженнями є й засобом правозахисної діяльності, оскільки від об’єктивної, методично правильної експертної оцінки спірного матеріалу залежить правильність його правової кваліфікації. В силу вербальної природи об’єктів експертних досліджень органами досудового розслідування найчастіше призначаються судові лінгвістичні, психологічні, психолого-­лінгвістичні та інші експертизи, а також різноманітні варіанти комплексних досліджень. Ключові слова: кримінальне провадження, судова експертиза, лінгвістична експертиза, психолого-лінгвістична експертиза, компетенція експерта, заклики до вчинення протиправних дій, тексти із закликами до вчинення злочинів.

Подати статтю