ISSN 2413-5372, Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ №25381-15321 ПР від 07.01.2023 р.
Search

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ "ВІСНИК КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА"

Архів номерів

Кримінальні процесуальні відносини слідчого і прокурора: проблемні питання

Сторінки: 165-175
Рік: 2022
Видавець: ТОВ "Правова Єдність"

Анотація

Анотація. У статті розкриті окремі проблемні питання кримінальних процесуальних правовідносин слідчого та прокурора. Метою статті є дослідження проблемних питань правовідносин слідчого і прокурора у сучасних умовах реформування органів кримінальної юстиції та оновлення чинного КПК України. Початок і перебіг правовідносин слідчого і прокурора встановлює чинний КПК України і це не може не впливати на характер їх правовідносин. За загальним правилом правовідносини слідчого з прокурором починається з моменту внесення відомостей до ЄРДР. Доводиться, що на характер правовідносин слідчого і прокурора негативно впливає й те, що слідчий не є центральною і головною фігурою досудового розслідування, хоча він відповідає за всебічність, повноту та об’єктивність дослідження обставин кримінального провадження. Наголошується, що чинний КПК України не досить чітко регламентує процесуальний статус слідчого, значно звужує його повноваження і обмежує його самостійність у прийнятті процесуальних рішень, що на практиці часто призводить до затягування досудового слідства та негативно впливає на його ефективність. Вказується, що на характер правовідносин слідчого з прокурором впливає й те, що слідчий і прокурор є суб’єктами доказування у кримінальному провадження, проте прокурор по відношенню до слідчого наділений чинним КПК України владними процесуальними повноваженнями. Прокурор, здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням. Ключові слова: кримінальні процесуальні правовідносини, прокурор, суб’єкт доказування, слідчий, досудове розслідування, функції.

Подати статтю