ISSN 2413-5372, Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ №25381-15321 ПР від 07.01.2023 р.
Search

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ "ВІСНИК КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА"

Архів номерів

Спосіб вчинення вбивств з особливою жорстокістю як елемент криміналістичної характеристики цих злочинів

Сторінки: 185-192
Рік: 2022
Видавець: ТОВ "Правова Єдність"

Анотація

Анотація. Стаття присвячена дослідженню способу вчинення вбивств з особливою жорстокістю як одного з найважливіших елементів криміналістичної характеристики цих злочинів. На підставі системного аналізу наукової криміналістичної літератури, кримінального, кримінального процесуального законодавства та результатів слідчо-судової практики, а також результатів опитування практичних працівників (слідчих, прокурорів) зроблено висновок про те, що саме спосіб вчинення злочину як елемент криміналістичної характеристики суттєво впливає як на кваліфікацію, так і на методику розслідування вказаного кримінального правопорушення. Спосіб вчинення вбивств з особливою жорстокістю розглянуто нами з точки зору його класичної у криміналістиці системи взаємопов’язаних дій з підготовки, безпосереднього вчинення та приховання слідів злочину. Результати системного аналізу кримінальних проваджень, відкритих за ознаками злочину, передбаченого п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України, переконливо свідчить, що вбивства з особливою жорстокістю майже не вчиняються з попередньою підготовкою до вчинення злочину. Як правило, злочинець одразу реалізує злочинний намір, що виник. Встановлено, що єдиною підготовчою дією, яка реалізується злочинцем та може вважатися підготовкою до вчинення вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю, є обрання та принесення на місце вчинення злочину знаряддя його вчинення. В поодиноких випадках також мало місце очікування злочинцем сприятливого моменту початку своєї злочинної діяльності, а саме моменту, коли злочинець і потерпіла особа (або потерпілі) залишилися наодинці. Встановлено, що вбивства з особливою жорстокістю найчастіше вчиняються такими способами: нанесення ударів руками та ногами, стрибання ногами на тіло і голову потерпілого; нанесення колюче-ріжучих ударів ножем, у тому числі мисливським, що відносяться до холодної зброї, іншим гострим предметом (викруткою та ін.); предметом рублячої дії (сокирою, лопатою та ін.); ампутація ножем частин тіла; нанесення ударів тупим предметом (молотком, металевою палицею та ін.); удушення руками, предметом (дротом, мотузкою та ін.); підпалення потерпілого та інші. Встановлені непоодинокі випадки, коли послідовно застосовуються різні способи вчинення вбивства з особливою жорстокістю. Встановлені кореляційні зв’язки між елементами криміналістичної характеристики: способом вчинення злочину та особою злочинця, місцем вчинення злочину та потерпілою особою. Ключові слова: досудове розслідування, вбивство, вбивство з особливою жорстокістю, криміналістична характеристика, спосіб вчинення злочину.

Подати статтю