ISSN 2413-5372, Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ №25381-15321 ПР від 07.01.2023 р.
Search

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ "ВІСНИК КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА"

Архів номерів

Спеціаліст-профайлер як суб’єкт забезпечення розслідування: компетенція та функціональна спрямованість

Сторінки: 202-208
Рік: 2022
Видавець: ТОВ "Правова Єдність"

Анотація

Анотація. Реформування системи правоохоронних органів вимагає насамперед створення нових моделей і способів виявлення та протидії злочинній діяльності, що повʼязано з динамічним характером розвитку останньої. Зважаючи на зазначені перетворення, виникає питання щодо структурно-функціональної перебудови структури Національної поліції України, оскільки криміногенний потенціал в Україні залишається і надалі доволі високим, про що свідчать статистичні дані про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування, які надаються щорічно Офісом Генерального прокурора. Не дивлячись на доволі велику кількість наукових робіт, присвячених розслідуванню злочинної діяльності, недостатньо вивченим на сьогодні залишається питання залучення до розслідування нового для вітчизняної слідчої та оперативно-розшукової практики субʼєкта забезпечення розслідування – профайлера, що позитивно зарекомендував себе у зарубіжних країнах, зокрема, у Сполучених Штатах Америки. Впровадження здобутків та напрацювань, отриманих шляхом запровадження профілювання злочинців у слідчу практику, надасть змогу більш ефективно та швидко здійснювати пошуки правопорушників та попереджувати нові епізоди злочинних посягань. Метою статті є дослідження компетенції та функціональної спрямованості спеціаліста-профайлера як субʼєкта забезпечення розслідування. За результатами проведеного дослідження авторкою було досліджено досвід зарубіжних країн щодо участі профайлерів під час розслідування злочинної діяльності; проведено аналіз діяльності найбільш відомих профайлерів, що надало змогу сформулювати кваліфікаційні вимоги до такої особи та функціональну спрямованість її діяльності, зважаючи на особливості вітчизняної правової системи; проведено аналіз законодавчої регламентації залучення спеціаліста-профайлера до розслідування злочинної діяльності, зважаючи на діюче кримінальне процесуальне законодавство; сформульовано авторське визначення дефініції «спеціаліст-профайлер»; визначено взаємодію спеціаліста-профайлера з іншими учасниками кримінального провадження під час розслідування. Ключові слова: розслідування злочинної діяльності; досудове розслідування; метод розслідування злочинів; профайлінг; субʼєкт забезпечення розслідування; спеціаліст-профайлер; Національна поліція України.    

Подати статтю