ISSN 2413-5372, Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ №25381-15321 ПР від 07.01.2023 р.
Search

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ "ВІСНИК КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА"

Архів номерів

Стан міжнародного та національного законодавства в сфері розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами в умовах воєнного часу

Сторінки: 219-232
Рік: 2022
Видавець: ТОВ "Правова Єдність"

Анотація

Анотація. На сьогодні в Україні склалась досить складана ситуація, що пов’язана із збройною агресією з боку російської федерації. Безумовно це зачіпає всі сфери суспільного життя, в тому числі і правоохоронну. Ведення активних бойових дій на значній території нашої держави, масове вимушене переселення громадян, загострення безпекової, соціально-­політичної, економічної ситуації в державі призвело до зростання рівня злочинності, зокрема вчинення кримінальних правопорушень організованими злочинними групами. Слідчі органів досудового розслідування стикнулись з ситуацією, в якій змінились форма і способи вчинення кримінальних правопорушень організованими злочинними групами в умовах воєнного стану, що відповідно призвело до труднощів із їх розслідуванням. Констатовано, що сучасне законодавство не було в повній мірі пристосовано до таких реалій сьогодення, та потребує перегляду та уточненню. Крім того, в умовах нинішнього курсу України на євроінтеграцію та впровадження європейських правових стандартів у вітчизняну правову систему, не менш важливого значення набувають нормативно-правові акти Європейського Союзу, зокрема, які стосуються регулювання питань пов’язаних із протидією організованій злочинності та тих, що спрямовані на надання допомоги під час розслідування кримінальних правопорушень вчинених організованими злочинними групами. З метою пошуку нових підходів до удосконалення вітчизняного законодавства у зазначеній сфері необхідно здійснити ґрунтовний аналіз стану міжнародного та вітчизняного правового забезпечення у розглядуваній сфері. Метою статті є аналіз стану міжнародного та національного законодавства в сфері розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами в умовах воєнного часу, та визначення шляхів його удосконалення. Зазначено, що теперішні події, які відбуваються у нашій державі призвели до підвищення рівня організованої злочинності, що в свою чергу призвело до необхідності перегляду чинних нормативно-правових актів, що є основою правового регулювання розслідування кримінальних правопорушень, що вчиняються організованими злочинними групами в умовах воєнного стану. Автором здійснено аналіз та класифікацію основних міжнародних та національних актів у розглядуваній сфері та запропоновано шляхи удосконалення вітчизняного законодавства у відповідності із міжнародними актами та потребами практики. Ключові слова: розслідування, правова основа, організована злочинність, організовані злочинні групи, воєнний стан, законодавство, конвенція.

Подати статтю