ISSN 2413-5372, Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ №25381-15321 ПР від 07.01.2023 р.
Search

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ "ВІСНИК КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА"

Архів номерів

Інформація та інформаційні технології як невід’ємна частина професійної діяльності адвоката

Сторінки: 104-114
Рік: 2019
Видавець: ТОВ "Правова Єдність"
Скачати файл: 4_2019_BYSAGA_ZABOROVSKYY_MANZYUK.pdf

Анотація

У статті досліджуються теоретико-прикладні питання, що пов’язані як з реалізацією адвокатом своїх професійних прав, які спрямовані на формування належної та допустимої бази доказової інформації, так і щодо необхідності використання сучасних інформаційних технологій в адвокатській діяльності.

Метою статті є дослідження природи взаємодії інформації і інформаційних технологій та професійної діяльності адвоката, зокрема, через призму використання в адвокатській діяльності новітніх інформаційних технологій.

У процесі розкриття предмета дослідження як для досягнення мети роботи, так і забезпечення наукової об’єктивності, повноти, достовірності та переконливості отриманих результатів авторами було застосовано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів, що є характерними для правової науки. Зокрема, за допомогою системно-структурного методу було сформовано загальну структуру наукового дослідження, що забезпечило найповніше розкриття та вирішення поставлених перед авторами завдань. Діалектичний метод пізнання правової дійсності дав змогу проаналізувати різні види інформаційних технологій, які застосовуються в професійній діяльності адвоката. Загальнонаукові методи аналізу та синтезу були широко використані в науковій статті. Метод системного аналізу, який є одним із основних методів цього дослідження, дозволив досягти виконання поставлених перед авторами мети та завдань, а метод синтезу застосовувався при конструюванні авторських висновків та інших теоретичних положень.

Доводиться, що багатоаспектність професійної діяльності адвоката, а саме захист, представництво та надання інших видів правової допомоги, зумовлює і використання ним різного роду інформаційних технологій у сфоїй повсякденній професійні діяльності.

На основі проведеного дослідження робиться висновок, згідно з яким інформація та інформаційні технології є важливою складовою  професійної діяльності адвоката, ефективність якої значною мірою залежить від рівня інформаційного забезпечення останнього та вміння його застосування. Розкриваються загальні риси найпоширеніших видів інформаційних технологій, які використовуються в адвокатській діяльності, а саме: довідково-правових систем, інформаційних (автоматизованих) систем, єдиних та державних реєстрів, мережі Інтернет, технічних пристроїв та програм тощо.

Ключові слова: адвокат, професійна правнича допомога, інформаційні технології, довідково-правові системи, інформаційні (автоматизовані) системи, єдині та державні реєстри.

Подати статтю