ISSN 2413-5372, Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ №25381-15321 ПР від 07.01.2023 р.
Search

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ "ВІСНИК КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА"

Архів номерів

Проблеми кримінального процесу

Використання результатів розвідувальних заходів оперативних підрозділів Національної поліції

Автор: Венедіктов А.А.| Venediktov A.A.

Рік: 2015

Корупціогенні фактори кримінального процесуального законодавства України

Автори: Лобойко Л.М.| Loboyko L.M., Шило О.Г.| Shilo O.G., Глинська Н.В.| Glynska N.V.

Рік: 2015

До питання про обґрунтованість обвинувачення в обвинувальному акті

Автор: Гринюк В.О.| Hryniuk V.O.

Рік: 2015

Встановлення після смерті винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення

Автор: Задоєнко О.В.| Zadoenko O.V.

Рік: 2015

Становлення та розвиток діяльності органів досудового розслідування за Статутом кримінального судочинства 1864 р. та їх місце у кримінальному процесуальному доказуванні

Автор: Іскендеров Е.Ф.| Iskеnderov E.F.

Рік: 2015

Пред’явлення для впізнання – засіб інформаційного забезпечення розслідування

Автори: Лук`янчиков Є.Д.| Lukianchykov E.D., Лук`янчиков Б.Є.| Lukianchykov B.E.

Рік: 2015

Фактичні дані та їх значення для документування оперативними підрозділами злочинів у сфері рефінансування Національним банком України вітчизняних банків

Автори: Погорецький М.А.| Pohoretskyi M.A., Кумилко А.С.| Kymulko A.S.

Рік: 2015

Безпека учасників кримінального судочинства як завдання оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження

Автор: Подобний О.О.| Podobnyi O.O.

Рік: 2015

Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій для проведення тимчасового доступу до речей і документів

Автори: Старенький О.C.| Starenkyi O.S., Сергєєва Д.Б.| Serhieieva D.B.

Рік: 2015

Роль конспірації у діяльності оперативних підрозділів із забезпечення кримінального процесуального доказування

Автор: Сухачов О.О | Sukhachov О.O.

Рік: 2015

Проблеми доказування в кримінальному провадженні в порядку перейняття

Автор: Татаров О.Ю.| Tatarov O.Yu.

Рік: 2015

Внутрішній системний зв’язок засади презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини

Автор: Циганюк Ю.В.| Tsyhanyuk J.V.

Рік: 2015

Пошук фактичних даних про злочини на каналі міжнародного студентського обміну

Автор: Черняк А.М.| Chernyak A.M.

Рік: 2015

Стан наукових досліджень проблем доказування у кримінальних провадженнях про корупційні злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

Автор: Шевчишен А.В.| Shevchyshen A.V.

Рік: 2015

Подати статтю