ISSN 2413-5372, Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ №25381-15321 ПР від 07.01.2023 р.
Search

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ "ВІСНИК КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА"

Архів номерів

Проблеми кримінального процесу

Принципи міжнародного співробітництва та міжнародної правової допомоги під час кримінального провадження

Автор: Бараннік Р.В.| Barannik R.V.

Рік: 2017

Судова експертиза в межах кримінального провадження: психофізіологічне дослідження

Автор: Ващук О.П.| Vaschuk О.P.

Рік: 2017

Стандарт неупередженості сторони обвинувачення в розумінні ч. 2 ст. 9 КПК України: значення та критерії

Автор: Глинська Н.В.| Glynska N.V.

Рік: 2017

Деякі питання дотримання права на захист у досудовому розслідуванні

Автор: Гловюк І.В.| Gloviuk I.V.

Рік: 2017

Криміналістична характеристика злочинів у сфері будівництва

Автор: Запотоцький А. П.

Рік: 2017

Практика міжнародних судових установ у справах щодо перевищення розумних строків тримання під вартою

Автори: Крижанівський В.В.| Kryzhanovskiy V.V., Скічко К. І.

Рік: 2017

Розвиток інституту слідчих дій у КПК України

Автори: Лук`янчиков Є.Д.| Lukianchykov E.D., Лук`янчиков Б.Є.| Lukianchykov B.E.

Рік: 2017

До питання огляду сторонами кримінального провадження змісту Інтернет-сторінок

Автор: Малахова О.В.

Рік: 2017

Деякі аспекти співробітництва України з міжнародними судовими установами

Автор: Підгородинська А. В.

Рік: 2017

Здійснення кримінального провадження щодо народних депутатів: окремі проблемні питання

Автори: Старенький О.C.| Starenkyi O.S., Погорецький М.А.| Pohoretskyi M.A.

Рік: 2017

Доказове значення результатів інструментальної діагностики достовірності вербальної інформації у кримінальному процесі України

Автор: Сергєєва Д.Б.| Serhieieva D.B.

Рік: 2017

Участь понятих у слідчих (розшукових) діях на стадії досудового розслідування

Автори: Смоков С.М.| Smokov S.M., Кирилюк О. А.

Рік: 2017

Виконання процесуальних функцій оперативними підрозділами Національної поліції України у кримінальному провадженні

Автор: Тарасенко В. Є.

Рік: 2017

Електронне відображення як джерело доказів у кримінальному провадженні

Автори: Чернявський С.С.| Cherniavskyi S.S., Орлов Ю.Ю.| Orlov Yu.Yu.

Рік: 2017

Поняття спеціального досудового розслідування (in absentia) та його функціональне призначення у кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

Автор: Шевчишен А.В.| Shevchyshen A.V.

Рік: 2017

Подати статтю