ISSN 2413-5372, Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ №25381-15321 ПР від 07.01.2023 р.
Search

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ "ВІСНИК КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА"

Архів номерів

Проблеми кримінального процесу

Кримінальна процесуальна політика як чинник формування концепту сучасного кримінального процесу

Автор: Глинська Н.В.| Glynska N.V.

Рік: 2016

Сторона обвинувачення як суб'єкт доказування при вирішенні питання про арешт майна

Автор: Гловюк І.В.| Gloviuk I.V.

Рік: 2016

Організація діяльності оперативних підрозділів: питання юридичного унормування

Автор: Грібов М.Л.| Hribov M.L.

Рік: 2016

Проблемні питання забезпечення доказування оперативними підрозділами під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Автор: Іскендеров Е.Ф.| Iskеnderov E.F.

Рік: 2016

Актуальні проблеми тлумачення окремих підстав для закриття кримінального провадження

Автор: Капліна О.В.| Kaplina O.V.

Рік: 2016

Стандарти діяльності прокурора у кримінальному процесі США

Автор: Луцик В.В.| Lutsyk V.V.

Рік: 2016

Негласне використання технічних засобів стороною обвинувачення

Автори: Никипорець С.М.| Nykyporets S.M., Сидоренко Л.В.| Sidorenko L.V.

Рік: 2016

Визначення прокурором підслідності кримінального провадження

Автори: Погорецький М.А.| Pohoretskyi M.A., Гринюк В.О.| Hryniuk V.O.

Рік: 2016

Окремі проблеми при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій

Автор: Татаров О.Ю.| Tatarov O.Yu.

Рік: 2016

До питання визначення строків досудового розслідування

Автор: Торбас О.О.| Torbas O.O.

Рік: 2016

Оперативні підрозділи правоохоронних органів України як суб’єкти протидії злочинам у сфері міжнародного студентського обміну

Автор: Черняк А.М.| Chernyak A.M.

Рік: 2016

Проблеми кримінально-правового забезпечення поліцейської діяльності в Україні та шляхи їх розв’язання

Автор: Шаблистий В.В.| Shablystyy V.V.

Рік: 2016

Щодо легальних дефініцій слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій

Автор: Шевчишен А.В.| Shevchyshen A.V.

Рік: 2016

Правове регулювання співвідношення повноважень прокурора і суду стосовно охорони прав особи під час досудового розслідування за час незалежності України

Автор: Шибіко В.П.| Shybiko V.P.

Рік: 2016

Подати статтю