ISSN 2413-5372, Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ №25381-15321 ПР від 07.01.2023 р.
Search

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ "ВІСНИК КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА"

Архів номерів

Проблеми кримінального процесу

П’ять років чинності Кримінального процесуального кодексу України: проблемні питання

Автор: Погорецький М.А.| Pohoretskyi M.A.

Рік: 2017

Доказування слідчим прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у досудовому розслідуванні

Автор: Бобровник О.В.| Bobrovnik O.V.

Рік: 2017

До питання про захист права власності третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт у кримінальному провадженні

Автори: Верхогляд-Герасименко О. В.| Verhogliad-Gerasymenko H.V., Марочкін О. І.

Рік: 2017

Кримінальні процесуальні гарантії сторони обвинувачення як суб’єкта доказування під час проведення освідування у досудовому розслідуванні

Автор: Іскендеров Е.Ф.| Iskеnderov E.F.

Рік: 2017

Загальні положення застосування інституту угоди про примирення

Автор: Повзик Е. Ф.

Рік: 2017

Витребування документів як засіб отримання доказів захисником у кримінальному провадженні: проблеми визначення процесуальної форми

Автор: Старенький О.C.| Starenkyi O.S.

Рік: 2017

Законодавчі тенденції у кримінальному процесі України

Автор: Татаров О.Ю.| Tatarov O.Yu.

Рік: 2017

Проблемні питання забезпечення доказування слідчим суддею у ході проведення допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні

Автор: Циктіч В.М.| Tsyktich V.M.

Рік: 2017

Міжнародне право в системі джерел кримінального процесуального права

Автори: Шило О.Г.| Shilo O.G., Новожилов В. С.

Рік: 2017

Подати статтю