ISSN 2413-5372, Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ №25381-15321 ПР від 07.01.2023 р.
Search

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ "ВІСНИК КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА"

Архів номерів

Особливості реалізації Вищою радою правосуддя повноваження щодо тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя

Сторінки: 115-122
Рік: 2019
Видавець: ТОВ "Правова Єдність"
Скачати файл: 4_2019_KOSTKINA.pdf

Анотація

Проведення судової реформи було покликане зміцнити гарантії діяльності суддів та забезпечити незалежність судової системи в цілому. З метою реалізації цих цілей законодавець в рамках проведення судової реформи реорганізував Вищу раду юстиції та створив на її основі новий орган – Вищу ражу правосуддя. Зазначені зміни були позитивно оцінені не лише вітчизняними науковцями та практиками, але і міжнародною спільнотою. Новостворений орган наділений широким обсягом повноважень, покликаний забезпечити належне здійснення правосуддя, забезпечити захист суддів та їх незалежність, а також формувати доброчесний та високопрофесійний корпус суддів в Україні.

Мета статті. У зв’язку з тим, що до компетенції Вищої ради юстиції, правонаступницею якої стала Вища рада правосуддя, зазначена група повноважень не входила, постала необхідність їх дослідження та з’ясування особливостей їх здійснення.

Зокрема,  до повноважень Вищої ради правосуддя віднесено повноваження стосовно ухвалення рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності, при проведенні кваліфікаційного оцінювання, а також у порядку застосування дисциплінарного стягнення.

Автором досліджено особливості тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності та  проаналізовано практику Верховного Суду щодо порядку продовження строку такого тимчасового відсторонення.

Крім того, у статті розглянуто порядок тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя на період проведення кваліфікаційного оцінювання судді, яке здійснюється Кваліфікаційною комісією суддів України.

На останок, проаналізовано особливості правового регулювання порядку відсторонення судді від здійснення правосуддя, яке застосовується до судді в якості дисциплінарного стягнення в рамках дисциплінарного провадження, виявлено недоліки та прогалини чинного законодавчого регулювання та запропоновано відповідні зміни.

Виходячи з потреб правозастосовної діяльності, авторкою статті обґрунтовується необхідність конкретизації на законодавчому рівні обов’язку Вищої ради правосуддя визначати курс підвищення кваліфікації, який повинен пройти суддя протягом відсторонення, що забезпечить розмежування її повноважень із компетенцією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Ключові слова: Вища рада правосуддя,  суддя, тимчасове відсторонення, кримінальне провадження, кваліфікаційне оцінювання, дисциплінарне стягнення.

Подати статтю