hhh1

 

Науково-практичний журнал «Вісник кримінального судочинства» внесено до: переліку фахових видань категорії "Б" (Наказ Міністерства освіти і науки України №886 від 02.07.2020 р.); міжнародних, закордонних і національних реферативних та наукометричних баз даних: «Index Copernicus International» (Польща), «Polska Bibliografia Naukova» (Польша, PBN), «Directory of Research Journals Indexing» (DRJI), «Academic Resource Index» (ResearchBib, Японія), «Citefactor Indexing» (США), «Scientific Indexing Services» (США), «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (Україна).

Співзасновники журналу "Вісник кримінального судочинства":

1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Правова єдність".

Головний редактор - д.ю.н., проф. М.А. Погорецький.

Перший заступник головного редактора - д.ю.н., проф. О.П. Кучинська, інші заступники - д.ю.н., доц. П.С. Берзін, д.ю.н., доц. О.З. Хотинська-Нор, к.ю.н. О.С. Старенький.

Відповідальний секретар: Є.І. Лисаченко.

Статус видання: вітчизняне.

Вид видання за цільовим призначенням: наукове, навчальне, юридичне.

Мови видання: змішаними мовами (українська, російська, польська, англійська, німецька, французька, іспанська).

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Категорії читачів: викладачі, науковці, аспіранти, студенти, практикуючи юристи, адвокати, слідчі, прокурори, судді, персонал судів, працівники органів державної влади та управління, юридичних установ, підприємств і організацій, що спеціалізуються у сфері діяльності судових та правоохоронних органів тощо.

Політика наукового видання (програмні цілі): сприяння підвищенню науково-теоретичної, методичної кваліфікації науково-педагогічних працівників університету, інших вищих юридичних навчальних закладів й факультетів. Завдання та основні цілі видання – популяризація новітніх досягнень та обмін передовим досвідом у сфері кримінального судочинства, юридичної освіти, обговорення проблем підготовки майбутніх юристів, актуальних питань теоретичного та практичного характеру.

Передбачувані періодичність випуску, обсяг (в умовних друкарських аркушах) і формат видання: періодичність випуску − 4 рази на рік, 70х108 1/16. Загальний обсяг публікації (назва статті, відомості про автора, текст статті, список використаних джерел, анотації, ключові слова) не повинен перевищувати 25 сторінок формату А4 (Times New Roman; кегль 14; інтервал 1,5); загальний наклад 50 примірників.

Вартість публікації: 50 грн за сторінку А4.

Рік заснування: 2015.