ISSN 2413-5372, Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ №25381-15321 ПР від 07.01.2023 р.
Search

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ "ВІСНИК КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА"

Архів номерів

Яновська О.Г.| Yanovska O.G.

Стандартизація адвокатської діяльності: вимога сьогодення

№1 2015 Проблеми досудового розслідування

Проблеми кримінального процесу

Науково-правовий висновок щодо тлумачення окремих положень Кримінального процесуального кодексу України

№1 2015 Проблеми досудового розслідування

На допомогу практикуючим юристам

Правова та соціальна природа адвокатської професії

№ 2 2015 Змагальне кримінальне судочинство

Проблеми кримінального процесу

Забезпечення дотримання розумних строків на стадії підготовчого провадження

№ 1 2016 Актуальні проблеми застосування та реалізації положень КПК України: до трьохріччя з набуття чинності

Проблеми кримінального процесу

Новітнє видання з проблематики закінчення досудового розслідування

№ 4 2015 Докази та доказування у кримінальному провадженні (частина 2)

Рецензії

Окремі аспекти порушення права підозрюваного (обвинуваченого) на захист у кримінальному провадженні

№ 2 2016 Процесуальні, криміналістичні та організаційно-правові проблеми адвокатcької діяльності

Актуальні питання участі адвоката у кримінальному процесі: проблеми теорії та практики

Порівняльно-правове дослідження інституту адвокатури як суб’єкта реалізації права на правову допомогу

№ 2 2016 Процесуальні, криміналістичні та організаційно-правові проблеми адвокатcької діяльності

Рецензії

Теоретико-прикладне дослідження вітчизняної судової реформи

№ 4 2016 Актуальні проблеми кримінального судочинства

Рецензії

Право на свободу слова та журналістська діяльність в Україні: вдосконалення кримінально-правових захисних механізмів

№ 3 2017 Актуальні проблеми кримінального судочинства

Проблеми кримінального права

До питання визначення «проникнення» як кваліфікуючої ознаки злочинів проти власності

№ 3 2018 Актуальні проблеми кримінального судочинства

Проблеми кримінального права та криміналістики

Актуальне видання з питань розвитку вітчизняної адвокатури

№ 3 2018 Актуальні проблеми кримінального судочинства

Рецензії

Подати статтю