ISSN 2413-5372, Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ №25381-15321 ПР від 07.01.2023 р.
Search

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ "ВІСНИК КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА"

Архів номерів

Проблеми кримінального процесу

Співвідношення понять «конфіденційне співробітництво» та «негласне співробітництво»

Автори: Грібов М.Л.| Hribov M.L., Козаченко О.І.| Kozachenko О.I.

Рік: 2019

Окремі проблеми процесуального статусу потерпілого в кримінальному провадженні

Автори: Кучинська О.П.| Kuchinska O.P., Щиголь О.В.| Shchyhol O.V.

Рік: 2019

Вплив «дилеми в’язня» на укладання угод про визнання винуватості у кримінальному провадженні.

Автор: Плахотнік О.В.| Plahotnik O.V.

Рік: 2019

Стандарт доказування «обґрунтована підозра» у практиці Європейського суду з прав людини: вплив на вітчизняну правозастосовну практику

Автори: Погорецький М.А.| Pohoretskyi M.A., Міцкан О.А.| Mitskan O.A.

Рік: 2019

Проблема зловживання правом прокурором у кримінальному процесі

Автори: Прилуцький С.В.| Priluckiy S.V., Савчук І.І.| Savchuk I.I.

Рік: 2019

Тимчасовий доступ до речей і документів як засіб отримання доказів у кримінальному провадженні: окремі проблемні питання

Автор: Старенький О.C.| Starenkyi O.S.

Рік: 2019

Використання терміна «конспірація» у правовому регулюванні правоохоронної діяльності: компаративний аналіз

Автор: Сухачов О.О | Sukhachov О.O.

Рік: 2019

Визначення місця виконання домашнього арешту: теоретичні та практичні аспекти

Автор: Фоміна Т.Г.| Fomina T.G.

Рік: 2019

Нормативно-правове регулювання інституту показань із чужих слів в українському законодавстві та порівняння з законодавством зарубіжних країн

Автори: Циганюк Ю.В.| Tsyhanyuk J.V., Денисенко В.В.| Denysenko V.V.

Рік: 2019

Оперативний огляд як засіб діяльності оперативних підрозділів

Автор: Черняк А.М.| Chernyak A.M.

Рік: 2019

Подати статтю