ISSN 2413-5372, Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ №25381-15321 ПР від 07.01.2023 р.
Search

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ "ВІСНИК КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА"

Архів номерів

Погорецький М.А.| Pohoretskyi M.A.

Початок досудового розслідування: окремі проблемні питання

№1 2015 Проблеми досудового розслідування

Проблеми кримінального процесу

Науково-правовий висновок щодо тлумачення окремих положень Кримінального процесуального кодексу України

№1 2015 Проблеми досудового розслідування

На допомогу практикуючим юристам

Актуальне навчальне видання з кримінального процесуального права

№1 2015 Проблеми досудового розслідування

Рецензії

Притягнення суддів до кримінальної відповідальності за ст. 375 КК України: проблемні питання матеріального та процесуального права

№ 2 2015 Змагальне кримінальне судочинство

Проблеми міждисциплінарних досліджень

Науково-правовий висновок щодо питань відповідальності суддів у контексті відповідності Конституції України положень пункту 6 частини першої, пунктів 2,13 частини другої, частини третьої статті 3 Закону України «Про очищення влади» від 16 вересня 2014 ро

№ 2 2015 Змагальне кримінальне судочинство

На допомогу практикуючим юристам

Науково-консультативний висновок з питань, що містяться в ухвалі Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ України від 23 грудня 2014 року

№ 2 2015 Змагальне кримінальне судочинство

На допомогу практикуючим юристам

Застосування провокації в ході негласних розслідувань: питання правомірності

№ 1 2016 Актуальні проблеми застосування та реалізації положень КПК України: до трьохріччя з набуття чинності

Проблеми кримінального процесу

Ювілей доктора юридичних наук, професора, академіка Національної академії правових наук України Гончаренка Владлена Гнатовича (до 85-річчя від дня народження)

№ 1 2016 Актуальні проблеми застосування та реалізації положень КПК України: до трьохріччя з набуття чинності

Ювіляри

Ювілей доктора юридичних наук, професора, академіка Національної академії правових наук України Нора Василя Тимофійовича (до 75-річчя від дня народження)

№ 1 2016 Актуальні проблеми застосування та реалізації положень КПК України: до трьохріччя з набуття чинності

Ювіляри

Нова концепція кримінального процесуального доказування

№ 3 2015 Докази та доказування у кримінальному провадженні (частина 1)

Проблеми кримінального процесу

Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень кримінального процесуального кодексу України

№ 3 2015 Докази та доказування у кримінальному провадженні (частина 1)

На допомого практикуючи юристам

Ювілей доктора юридических наук, професора Михайленка Олександра Романовича (до 80-річчя з дня народження)

№ 3 2015 Докази та доказування у кримінальному провадженні (частина 1)

Ювіляри

Фактичні дані та їх значення для документування оперативними підрозділами злочинів у сфері рефінансування Національним банком України вітчизняних банків

№ 4 2015 Докази та доказування у кримінальному провадженні (частина 2)

Проблеми кримінального процесу

Гарантії адвокатської таємниці у рішеннях Європейського суду з прав людини та їх імплементаційний вплив на кримінальне процесуальне законодавство України і правозастосовну практику

№ 2 2016 Процесуальні, криміналістичні та організаційно-правові проблеми адвокатcької діяльності

Актуальні питання участі адвоката у кримінальному процесі: проблеми теорії та практики

Тактика захисника: поняття, зміст та місце в системі криміналістичної тактики

№ 2 2016 Процесуальні, криміналістичні та організаційно-правові проблеми адвокатcької діяльності

Актуальні питання криміналістичного забезпечення діяльності адвоката

Порівняльно-правове дослідження інституту адвокатури як суб’єкта реалізації права на правову допомогу

№ 2 2016 Процесуальні, криміналістичні та організаційно-правові проблеми адвокатcької діяльності

Рецензії

Визначення прокурором підслідності кримінального провадження

№ 3 2016 Сторона обвинувачення у кримінальному провадженні

Проблеми кримінального процесу

Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень Кримінального процесуального кодексу України

№ 3 2016 Сторона обвинувачення у кримінальному провадженні

На допомогу практикуючим юристам

Cучасне наукове дослідження, присвячення питанню формування політики протидії кримінальним правопорушенням в Україні (оперативно-розшуковий аспект)

№ 3 2016 Сторона обвинувачення у кримінальному провадженні

Рецензії

Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України

№ 4 2016 Актуальні проблеми кримінального судочинства

На допомогу практикуючим юристам

Удосконалення кримінального процесуального законодавства щодо підслідності органів досудового розслідування

№ 1 2017 Актуальні проблеми кримінального судочинства

Проблеми кримінального процесу

Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень чинного законодавства України

№ 1 2017 Актуальні проблеми кримінального судочинства

На допомогу практикуючим юристам

Здійснення кримінального провадження щодо народних депутатів: окремі проблемні питання

№ 2 2017 Актуальні проблеми кримінального судочинства

Проблеми кримінального процесу

Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів – сучасна наукова праця з актуальних питань юридичної науки

№ 2 2017 Актуальні проблеми кримінального судочинства

Рецензії

П’ять років чинності Кримінального процесуального кодексу України: проблемні питання

№ 3 2017 Актуальні проблеми кримінального судочинства

Проблеми кримінального процесу

Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень чинного законодавства України (притягнення народного депутата України до кримінальної відповідальності)

№ 3 2017 Актуальні проблеми кримінального судочинства

На допомогу практикуючим юристам

Перше фундаментальне дослідження виникнення й становлення розшуку в Україні

№ 3 2017 Актуальні проблеми кримінального судочинства

Рецензії

Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» в

№ 4 2017 Актуальні проблеми кримінального судочинства

На допомогу практикуючим юристам

Повноваження слідчих органів Державного бюро розслідувань: проблемні питання

№1 2018 Актуальні проблеми кримінального судочинства

Проблеми кримінального процесу

Науковий висновок щодо доктринального тлумачення змісту статей 36 та 284 Кримінального процесуального кодексу України, зазначених у листі керівника Головного підрозділу детективів НАБУ від 27.02.2018

№1 2018 Актуальні проблеми кримінального судочинства

На допомогу практикуючим юристам

Повідомлення судді про підозру: проблемні питання правового регулювання, теорії та практики

№ 2 2018 Актуальні проблеми кримінального судочинства

Проблеми кримінального процесу

Перше фундаментальне наукове дослідження проблем методики розслідування злочинів у сфері будівництва

№ 2 2018 Актуальні проблеми кримінального судочинства

Рецензії

Науково-правовий висновок щодо тлумачення положень ч. 4 ст. 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402-VIII та ч. 1 ст. 481 Кримінального процесуального кодексу України

№ 3 2018 Актуальні проблеми кримінального судочинства

На допомогу практикуючим юристам

Перше дослідження інституту юридичної відповідальності в церковному праві

№ 3 2018 Актуальні проблеми кримінального судочинства

Рецензії

Оголошення особи в міжнародний розшук: проблемні питання

№ 4 2018 Актуальні проблеми кримінального судочинства

Проблеми кримінального процесу

Стандарт доказування «обґрунтована підозра» у практиці Європейського суду з прав людини: вплив на вітчизняну правозастосовну практику

№ 1 2019 Актуальні проблеми кримінального судочинства

Проблеми кримінального процесу

Фундаментальне наукове дослідження проблем доказування окремих корупційних злочинів

№ 1 2019 Актуальні проблеми кримінального судочинства

Рецензії

Науково-правовий висновок щодо відкриття стороні захисту матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій

№ 2 2019 Актуальні проблеми кримінального судочинства

На допомогу практикуючим юристам

Стандарт доказування «достатня підстава» у кримінальному процесі України

https://doi.org/10.17721/2413-5372.2019.3/31-42

№ 3 2019 Актуальні проблеми кримінального судочинства

Проблеми кримінального процесу

Науковий висновок щодо оголошення особи в міжнародний розшук

https://doi.org/10.17721/2413-5372.2019.3/249-265

№ 3 2019 Актуальні проблеми кримінального судочинства

На допомогу практикуючим юристам

Науковий висновок щодо законності здійснення досудового розслідування слідчими органів прокуратури після 20 листопада 2017 р. Вісник кримінального судочинства

№ 2 2018 Актуальні проблеми кримінального судочинства

На допомогу практикуючим юристам

Роль прокурора при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій

https://doi.org/10.17721/2413-5372.2021.3-4/47-58

№ 3-4 2021 Актуальні проблеми кримінального судочинства

Проблеми кримінального процесу

Встановлення достовірності цифрових доказів Міжнародним кримінальним судом: окремі проблемні питання та шляхи їх вирішення

https://doi.org/10.17721/2413-5372.2023.1-2/54-73

№ 1-2 2023 Актуальні проблеми кримінального судочинства

Проблеми кримінального процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності

Поняття кримінального процесу та його наукове і практичне значення

https://doi.org/10.17721/2413-5372.2021.1-2/28-51

№ 1-2 2021 Актуальні проблеми кримінального судочинства

Проблеми кримінального процесу

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ: РЕАЛЬНІСТЬ ТА ІЛЮЗІЇ (ДО 10-РІЧЧЯ НАБУТТЯ ЧИННОСТІ)

https://doi.org/10.17721/2413-5372.2022.1-2/72-90

№ 1-2 2022 Актуальні проблеми кримінального судочинства

Проблеми кримінального процесу

Подати статтю